Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

problem z dżwiękiem

Zaczęty przez despo, Styczeń 31, 2015, 12:37:11 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

despo

witam
posiadam lubuntu 14.10 i mam problem z dżwiękiem posiadam karte dżwiękową quer kom0638
polecenie lsusb -v pokazało coś takiego:
Spoiler (Rozwiń)
robert@robert-PowerEdge-T110:~$ sudo lsusb -v
[sudo] password for robert:

Bus 002 Device 004: ID 04f3:00a4 Elan Microelectronics Corp.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x04f3 Elan Microelectronics Corp.
  idProduct          0x00a4
  bcdDevice           10.23
  iManufacturer           0
  iProduct                2 2.4G RX
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           34
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      1 Keyboard
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength     158
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

Bus 002 Device 005: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0d8c C-Media Electronics, Inc.
  idProduct          0x013c CM108 Audio Controller
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 C-Media Electronics Inc.     
  iProduct                2 USB PnP Sound Device
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength          253
    bNumInterfaces          4
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      1 Control Device
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (HEADER)
        bcdADC               1.00
        wTotalLength          100
        bInCollection           2
        baInterfaceNr( 0)       1
        baInterfaceNr( 1)       2
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (INPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             1
        wTerminalType      0x0101 USB Streaming
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             2
        wChannelConfig     0x0003
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                12
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (INPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             2
        wTerminalType      0x0201 Microphone
        bAssocTerminal          0
        bNrChannels             1
        wChannelConfig     0x0001
          Left Front (L)
        iChannelNames           0
        iTerminal               0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      3 (OUTPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             6
        wTerminalType      0x0301 Speaker
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               9
        iTerminal               0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      3 (OUTPUT_TERMINAL)
        bTerminalID             7
        wTerminalType      0x0101 USB Streaming
        bAssocTerminal          0
        bSourceID               8
        iTerminal               0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      5 (SELECTOR_UNIT)
        bUnitID                 8
        bNrInPins               1
        baSource( 0)           10
        iSelector               0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                10
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                 9
        bSourceID              15
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x01
          Mute Control
        bmaControls( 1)      0x02
          Volume Control
        bmaControls( 2)      0x02
          Volume Control
        iFeature                0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                10
        bSourceID               2
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x43
          Mute Control
          Volume Control
          Automatic Gain Control
        bmaControls( 1)      0x00
        iFeature                0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      6 (FEATURE_UNIT)
        bUnitID                13
        bSourceID               2
        bControlSize            1
        bmaControls( 0)      0x03
          Mute Control
          Volume Control
        bmaControls( 1)      0x00
        iFeature                0
      AudioControl Interface Descriptor:
        bLength                13
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      4 (MIXER_UNIT)
        bUnitID                15
        bNrInPins               2
        baSourceID( 0)          1
        baSourceID( 1)         13
        bNrChannels             2
        wChannelConfig     0x0003
          Left Front (L)
          Right Front (R)
        iChannelNames           0
        bmControls         0x00
        iMixer                  0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
        bTerminalLink           1
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                14
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (FORMAT_TYPE)
        bFormatType             1 (FORMAT_TYPE_I)
        bNrChannels             2
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        bSamFreqType            2 Discrete
        tSamFreq[ 0]        48000
        tSamFreq[ 1]        44100
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            9
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Adaptive
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x00c8  1x 200 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
        AudioControl Endpoint Descriptor:
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
          bmAttributes         0x01
            Sampling Frequency
          bLockDelayUnits         1 Milliseconds
          wLockDelay              1 Milliseconds
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         1 Audio
      bInterfaceSubClass      2 Streaming
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      1 (AS_GENERAL)
        bTerminalLink           7
        bDelay                  1 frames
        wFormatTag              1 PCM
      AudioStreaming Interface Descriptor:
        bLength                14
        bDescriptorType        36
        bDescriptorSubtype      2 (FORMAT_TYPE)
        bFormatType             1 (FORMAT_TYPE_I)
        bNrChannels             1
        bSubframeSize           2
        bBitResolution         16
        bSamFreqType            2 Discrete
        tSamFreq[ 0]        48000
        tSamFreq[ 1]        44100
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 9
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            9
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               Adaptive
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0064  1x 100 bytes
        bInterval               1
        bRefresh                0
        bSynchAddress           0
        AudioControl Endpoint Descriptor:
          bLength                 7
          bDescriptorType        37
          bDescriptorSubtype      1 (EP_GENERAL)
          bmAttributes         0x01
            Sampling Frequency
          bLockDelayUnits         0 Undefined
          wLockDelay              0 Undefined
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        3
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.00
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      60
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x87  EP 7 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval               2
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

Bus 002 Device 003: ID 04d9:1503 Holtek Semiconductor, Inc. Shortboard Lefty
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
  idProduct          0x1503 Shortboard Lefty
  bcdDevice            3.10
  iManufacturer           1 
  iProduct                2 USB Keyboard
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           59
    bNumInterfaces          2
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      1 Keyboard
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      62
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      0 No Subclass
      bInterfaceProtocol      0 None
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength     101
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)

Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8087 Intel Corp.
  idProduct          0x0020 Integrated Rate Matching Hub
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0002  1x 2 bytes
        bInterval              12
Hub Descriptor:
  bLength              11
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             6
  wHubCharacteristic 0x0089
    Per-port power switching
    Per-port overcurrent protection
    TT think time 8 FS bits
    Port indicators
  bPwrOn2PwrGood       50 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0100 power
   Port 2: 0000.0100 power
   Port 3: 0000.0303 lowspeed power enable connect
   Port 4: 0000.0100 power
   Port 5: 0000.0103 power enable connect
   Port 6: 0000.0303 lowspeed power enable connect
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      1
Device Status:     0x0001
  Self Powered
polecenie aplay -l wyświetliło mi cos takiego
Spoiler (Rozwiń)
robert@robert-PowerEdge-T110:~$ aplay -l
**** Lista PLAYBACK urządzeń ****
karta 1: Device [USB PnP Sound Device], urządzenie 0: USB Audio [USB Audio]
  Urządzenia podrzędne: 1/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
nie posiadam albo nie wiem gdzie szukać alsamixer
przepraszam że tak bez znaczników kodów ale nie mam pojecia jak się je wykonuje jeśli mi ktoś napisz jak je zrobić to poprawie wiadomości
jeśli coś jest jeszcze potrzebne to proszę pisać a podam
czy da się coś zrobić by ta karta działała?
z góry dziękuje za odp
pozdrawiam

pavroo

Witaj
Znaczniki 'kod' -> ikona #, przy długich tekstach użyj również spoler "Sp".
Alsamixer działa w terminalu, polecenie: alsamixer
Czy Twoje karta dźwiękowa podłączona jest przez USB?
Jeśli nie to podaj wynik polecenia lspci
Jaki dokładnie masz problem? Brak dźwięku ogólnie czy w poszczególnych aplikacjach, mikrofon nie działa?
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

despo

#2
gdy wpisuje w terminalu alsamixer to wyskakuje komunikat że nie ma takie pliku ani katalogu
brak dżwieku na stronach internetowych (tam tylko siedze słucham itd)
tak karta działa przez usb

pavroo

W takim razie zainstaluj alsamixer:
sudo apt-get update
sudo apt-get install alsamixer

Możesz również spróbować konfiguracji urzadzeń dźwiękowych poprzez PulseAudio Control.
Uruchom go poleceniem:
pavucontrol
Jeśli nie jest zainstalowany, to doinstaluj:
sudo apt-get install pavucontrol
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

despo

Dzięki za pomoc
zainstalowałem właczyłem i działa
pytanie czy za kazdym razem trzeba pavucontrol włączać czy nie?

pavroo

Nie, powinno zapamiętać ustawienia.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

Zobacz najnowsze wiadomości na forum