Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Config conky

Zaczęty przez robson75, Luty 21, 2018, 11:29:46 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

robson75

Mam prośbę do użytkowników Sparkiego, czy mógłby ktoś z Was wrzucić tutaj domyślny config conky który jest w Sparkim.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

gom1

Oto on:

# Conky, a system monitor, based on torsmo
#
# Any original torsmo code is licensed under the BSD license
#
# All code written since the fork of torsmo is licensed under the GPL
#
# Please see COPYING for details
#
# Copyright (c) 2004, Hannu Saransaari and Lauri Hakkarainen
# Copyright (c) 2005-2010 Brenden Matthews, Philip Kovacs, et. al. (see AUTHORS)
# Copyright (c) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Paweł "pavroo" Pijanowski
# All rights reserved.
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

background no

# Window
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Graphics
double_buffer yes
use_spacer right # yes is NOT an option - left right or none
override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:bold:size=9
xftalpha 1.0
update_interval 1
uppercase no  # set to yes if you want all text to be in uppercase
stippled_borders 0
border_inner_margin 0
border_width 0
default_outline_color black
default_shade_color black
draw_borders no
draw_graph_borders no
draw_outline no  # amplifies text if yes
draw_shades no  # shadecolor black

# Colors
default_color DCDCDC #Gainsboro
color0 FFFFF0 #Ivory
color1 FFA07A #LightSalmon
color2 FF8C00 #Darkorange
color3 919191 #Sparky
color4 778899 #LightSlateGrey
color5 FFDEAD #NavajoWhite
color6 00BFFF #DeepSkyBlue
# colours below used by colorize script
color7 48D1CC #MediumTurquoise
color8 FFFF00 #Yellow
color9 FF0000 #Red

text_buffer_size 1028 # 256 is minimum
no_buffers yes  # Subtract file system buffers from used memory?
short_units yes
pad_percents 2
top_name_width 10

#max_specials 1024
#max_user_text 10000

# Layout
alignment mr  # Aligned position on screen: tl, tr, tm, bl, br, bm, ml, mr
gap_x 0 # pos = left & neg = right
gap_y -10 # pos = up & neg = down

#imlib_cache_size 0
minimum_size 5 5

TEXT
${goto 20}${font dodger:bold:size=15}${color3}SparkyLinux${color}${font}
${goto 20}${color3}${cpubar cpu5 1,136}${color}
Host${goto 80}$nodename
Uptime${goto 80}$uptime_short
Kernel${goto 80}$kernel${color}
${color3}Disk usage:${goto 80}Free/Total${color}
/${goto 80}${fs_free /}/${fs_size /}
#/boot${goto 80}${fs_free /boot}/${fs_size /boot}
/home${goto 80}${fs_free /home}/${fs_size /home}
${goto 0}${color3}Network${goto 80}eth0${goto 125}wlan0${color}
${goto 0}Download${goto 80}${downspeed eth0}${goto 125}${downspeed wlan0}
${goto 0}Upload${goto 80}${upspeed eth0}${goto 125}${upspeed wlan0}
${goto 0}TotalDown${goto 80}${totaldown eth0} ${offset 10}${goto 125}${totaldown wlan0} ${offset 10}
${goto 0}TotalUp${goto 80}${totalup eth0}${goto 125}${totalup wlan0}
${goto 22}${font LCDMono:bold:size=18}${color3}${time %T}${color}
${goto 60}${font LCDMono:bold:size=18}${color3}${time %a}${color}
${voffset -0}${execpi 3600 /opt/conky/week.sh}
${voffset 10}${goto 30}${font LCDMono:bold:size=18}${color3}${time %b %Y}${font}
### CPU1 ###
${goto 0}${color3}${cpubar cpu1 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU1${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu1} %${font}
### CPU2 ###
# ${goto 0}${color3}${cpubar cpu2 25,170}
# ${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU2${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu2} %${font}
### CPU3 ###
# ${goto 0}${color3}${cpubar cpu3 25,170}
# ${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU3${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu3} %${font}
### CPU4 ###
# ${goto 0}${color3}${cpubar cpu4 25,170}
# ${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU4${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu4} %${font}
### RAM MEMORY ###
${goto 0}${color3}${membar 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}MEM${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${memperc} %${font}
### SWAP ###
${goto 0}${color3}${swapbar 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}SWAP${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${swapperc} %${font}
### BATTERY ###
#${goto 0}${color3}${battery_bar 25,170}
#${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}BAT${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${battery_percent} %${font}
###
${voffset 10}${goto 0}${color3}Name${goto 85}CPU${goto 135}MEM${color}
${voffset 5}${goto 0}${top name 1}${goto 70}${top cpu 1}${goto 120}${top mem 1}
${goto 0}${top name 2}${goto 70}${top cpu 2}${goto 120}${top mem 2}
${goto 0}${top name 3}${goto 70}${top cpu 3}${goto 120}${top mem 3}
${goto 0}${top name 4}${goto 70}${top cpu 4}${goto 120}${top mem 4}
${goto 0}${top name 5}${goto 70}${top cpu 5}${goto 120}${top mem 5}


Wymagana jest obecność skryptu /opt/conky/week.sh
Wszędzie dobrze, ale w /home najlepiej

robson75

Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

gom1

A tutaj skrypt week.sh:

#!/bin/bash

font=("\${font vera:size=6}" "\${voffset -4}\${font vera:size=10}" "\${voffset -5}\${font vera:size=16}" "\${voffset -8}\${font vera:size=24}\${color3 ffffff}" "\${voffset -2}\${font vera:size=16}" "\${voffset -2}\${font vera:size=10}" "\${voffset -2}\${font vera:size=6}")
color=("" "" "" "\${color}" "" "" "")

for i in $(seq -3 3); do
echo -n "${font[$[i+3]]}$(date '+%d' -d "$i days")${color[3]}\${offset 3}"
done
Wszędzie dobrze, ale w /home najlepiej

robson75

#4
Normalnie bez tego skryptu mi działa, po prostu utworzyłem nowy dokument, nazwałem go conky1 i wkleiłem zawartość. Następnie otworzyłem ukryte pliki, i wkleiłem ten plik do katalogu .conky. I po uruchomieniu conky-managera znajduje się motyw conky1.
Po modyfikacji wygląda to tak.Tylko dziwne że mi wyświetla tylko jeden rdzeń procesora, a mam 2.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Maromann

Cytat: Robert75 w Luty 21, 2018, 12:34:50 PM
Tylko dziwne że mi wyświetla tylko jeden rdzeń procesora, a mam 2.

to nie jest dziwne. conky nie rozpoznaje ilości rdzeni. trzeba to zrobić ręcznie. i tak jest to zrobione w skrypcie, tylko polecenia dot. cpu2 i następnych są shaszowane. trzeba ręcznie usunąć # w linijkach dotyczących kolejnych rdzeni.

można też zamienić cpu1 na cpu0, to wówczas mielibyśmy informację zagregowaną.

robson75

#6
Znalazłem w sieci inny config conky, ale identyczny (wydaje mi się że stworzony przez pavroo) i bez żadnych modyfikacji normalnie wyświetla 2 rdzenie.
background no

# Window
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Graphics
double_buffer yes
use_spacer right # yes is NOT an option - left right or none
override_utf8_locale yes
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans Mono:bold:size=9
xftalpha 1.0
update_interval 1
uppercase no  # set to yes if you want all text to be in uppercase
stippled_borders 0
border_inner_margin 0
border_width 0
default_outline_color black
default_shade_color black
draw_borders no
draw_graph_borders no
draw_outline no  # amplifies text if yes
draw_shades no  # shadecolor black

# Colors
default_color DCDCDC #Gainsboro
color0 FFFFF0 #Ivory
color1 FFA07A #LightSalmon
color2 FF8C00 #Darkorange
color3 7FFF00 #Chartreuse
color4 778899 #LightSlateGrey
color5 FFDEAD #NavajoWhite
color6 00BFFF #DeepSkyBlue
# colours below used by colorize script
color7 48D1CC #MediumTurquoise
color8 FFFF00 #Yellow
color9 FF0000 #Red

text_buffer_size 1028 # 256 is minimum
no_buffers yes  # Subtract file system buffers from used memory?
short_units yes
pad_percents 2
top_name_width 10

#max_specials 1024
#max_user_text 10000

# Layout
alignment mr  # Aligned position on screen: tl, tr, tm, bl, br, bm, ml, mr
gap_x 0 # pos = left & neg = right
gap_y 0 # pos = up & neg = down

#imlib_cache_size 0
minimum_size 5 5

TEXT
${goto 33}${font dodger:size=15}${color3}Mint LMDE${color}${font}
${goto 33}${color3}${cpubar cpu5 1,105}${color}
Host${goto 85}$nodename
Uptime${goto 85}$uptime_short
Kernel${goto 85}$kernel${color}
HDD Temp${goto 85}${execi 1 /home/pavroo/.conky_script_hddtemp} °C
${color3}Disk usage:${color}
/${goto 85}${fs_free /}/${fs_size /}
/boot${goto 85}${fs_free /boot}/${fs_size /boot}
/home${goto 85}${fs_free /home}/${fs_size /home}
/sda3${goto 85}${fs_free /media/sda3}/${fs_size /media/sda3}
/sda9${goto 85}${fs_free /media/sda9}/${fs_size /media/sda9}
${color3}Networking wlan0:${color}
Download${goto 85}${downspeed wlan0}
Upload${goto 85}${upspeed wlan0}
TotalDown${goto 85}${totaldown wlan0} ${offset 10}
TotalUp${goto 85}${totalup wlan0}
${goto 60}${font LCDMono:bold:size=18}${color3}${time %a}${color}
${voffset -0}${execpi 3600 $HOME/.week.sh}
${voffset 10}${goto 30}${font LCDMono:bold:size=18}${color3}${time %b %Y}
${goto 30}${time %T}${color}${font}
${goto 0}${color4}${cpubar cpu1 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU1${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu1} %${font}
${goto 0}${color4}${cpubar cpu2 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU2${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu2} %${font}
${goto 0}${color4}${membar 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}MEM${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${memperc} %${font}
${voffset 10}${goto 0}${color3}Name${goto 85}CPU${goto 135}MEM${color}
${voffset 5}${goto 0}${top name 1}${goto 70}${top cpu 1}${goto 120}${top mem 1}
${goto 0}${top name 2}${goto 70}${top cpu 2}${goto 120}${top mem 2}
${goto 0}${top name 3}${goto 70}${top cpu 3}${goto 120}${top mem 3}
${goto 0}${top name 4}${goto 70}${top cpu 4}${goto 120}${top mem 4}
${goto 0}${top name 5}${goto 70}${top cpu 5}${goto 120}${top mem 5}

Dodatkowo do tego configu jest skrypt odpowiedzialny za wyświetlanie temperatury dysku.
#!/bin/bash

font=("\\${font vera:size=6}" "\\${voffset -4}\\${font vera:size=10}" "\\${voffset -5}\\${font vera:size=16}" "\\${voffset -8}\\${font vera:size=24}\\${color 7FFF00}" "\\${voffset -2}\\${font vera:size=16}" "\\${voffset -2}\\${font vera:size=10}" "\\${voffset -2}\\${font vera:size=6}")
color=("" "" "" "\\${color}" "" "" "")

for i in $(seq -3 3); do
echo -n "${font[$[i+3]]}$(date '+%d' -d "$i days")${color[3]}\\${offset 3}"
done

I nazywamy go conky_script_hddtemp.sh.
#!/bin/bash
echo "$(nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4)"
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Maromann

Cytat: Robert75 w Maj 22, 2018, 12:15:41 PM
Znalazłem w sieci inny config conky,

dobrze jest znajdować, ale też czytać. to conky nie pokazuje dwóch rdzeni. spójrz na linijki

${goto 0}${color4}${cpubar cpu0 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU0${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu0} %${font}
${goto 0}${color4}${cpubar cpu1 25,170}
${voffset -33}${goto 20}${color0}${font dodger:size=15}CPU1${font}${goto 120}${voffset -3}${font DejaVu Sans Mono:size=12}${cpu cpu1} %${font}

cpu0, to wykres i dane zagregowane (dla wszystkich rdzeni), cpu1 - odpowiednio dla pierwszego. wprawdzie są dwie informacje, ale wprowadzają one w błąd. poprawnie w Twoim przypadku (jeżeli rzeczywiście chcesz mieć info dla dwóch rdzeni), to zamiast cpu1 powinieneś wpisać cpu2, a zamiast cpu0 - cpu1.

informacje dostępne na stronie projektu
https://github.com/brndnmtthws/conky/wiki/Configuration-Variables i konkretnie informacja jest jak niżej
Cytat(cpuN)   CPU usage in percents. For SMP machines, the CPU number can be provided as an argument. ${cpu cpu0} is the total usage, and ${cpu cpuX} (X >= 1) are individual CPUs.

dobrych konfiguracji conky w sieci jest sporo, a to jest po prostu lipne.

robson75

Po prostu czepiasz się, i robisz z igły widły.
Już poprawiłem ten config, ale mnie się wydaje że ten kto ma choćby niewielkie pojęcie o konfiguracji skryptów conky, to sam mógłby to zmienić.
A oto jak to wygląda po zmianie.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Zobacz najnowsze wiadomości na forum