Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Sparky Linux 4.4 minimal 64 bit problem!

Zaczęty przez Oczkins92, Wrzesień 17, 2016, 04:46:45 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

Oczkins92

Witam.Jest problem z instalacja systemu spakry linux 64 bit minimal.Gdy próbuje użyć instalacji systemu z wyborem środowiska graficznego po ustawieniu wymaganych ustawień(jezyk,partycje idt.) nastepuje formatowanie partycji i koniec nic dalej instalator nic nie robi i się wyłącza.Chcem zaznaczyć że wersja 4.3 działała bez problemu(wersja ze środowiskiem Openbox)

pavroo

Spróbuj zainstalować ponownie, z aktywnym połączeniem z internetem.
Jeśli instalator znowu padnie, skopiuj plik:
/var/log/sparkylinux-instaler.log
i wklej jego zawartość na forum.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

Oczkins92

Spróbuje jeszcze raz.Bo ja właśnie instalowałem z aktywnym połączeniem z internetem.

Oczkins92

==============================================================
Sparky Advanced Installer log
==============================================================
DATE=2016-09-18
KERNEL=4.6.0-1-amd64
RAMTOTAL=504572
SWAPTOTAL=8387580
LOCALE=en_US.UTF-8
SCRIPTVERSION=SPARKYBACKUPVERSION="20160808"

LIVEISOIMAGE=CUSTOMISO="sparkylinux-4.4-x86_64-minimalgui.iso"
TARGETUSERGROUPS=# DEFAULTGROUPS="audio,cdrom,dialout,floppy,video,plugdev,netdev"
DEFAULTGROUPS="audio,cdrom,dialout,floppy,video,plugdev,netdev,sudo"
TARGETGRUBOPT=NewGrubDefLine="quiet splash"
LIVEMODE=DIST
GUI=yad
TARGETUSER=elo
TARGETHOSTNAME=elo
SWAP=sda1
TARGETPART=sda1
FSTYPE=ext4
HOMEPART=root
TARGETEFI=
FORMATEFIPART=
HFSTYPE=
GRUBLOC=/dev/sda
==============================================================
MOUNTS
==============================================================
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=225060k,nr_inodes=56265,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=50460k,mode=755)
/dev/sr0 on /lib/live/mount/medium type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs type squashfs (ro,noatime)
tmpfs on /lib/live/mount/overlay type tmpfs (rw,relatime)
overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=//filesystem.squashfs/,upperdir=/live/overlay//rw,workdir=/live/overlay//work)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=23,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10664)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=50460k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
==============================================================
FDISK listing
==============================================================
Disk /dev/sda: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3e5de08f

Device     Boot Start      End  Sectors Size Id Type
/dev/sda1        2048 16777215 16775168   8G 83 Linux


Disk /dev/loop0: 804.8 MiB, 843911168 bytes, 1648264 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
==============================================================
live config listing
==============================================================
export LIVE_USERNAME="live"
export LIVE_USER_FULLNAME="Live session user"
export LIVE_HOSTNAME="live"
export LIVE_NOCONFIGS="xinit"
==============================================================

Oczkins92

Temat zamykam.Nie chce mi się już bawić w szukanie dystrybucji Linuxa.W każdej jednak są problemy nie do zaakceptowania dla mnie.Jednak wracam do systemu z Redmonda do którego mam oryginalny klucz.Ale dziękuje za jakkolwiek próbę pomocy.  :'(

pavroo

#5
Konto na prośbę użytkownika usunięte, temat do zamknięcia.

Dostarczyłeś jednak loga z instalacacji, więc odpowiem, aby inni mogli z tego skorzystać.
SWAP=sda1
TARGETPART=sda1

Wybrałeś tą sama partycję '/dev/sda1' na przestrzeń wymiany (SWAP) oraz główny system plików (root).
Właśnie z tego powodu instalator sfiksował i zakończył działanie przed czasem.

Advanced Installer nie jest doskonały ani też intuicyjny, tak jak domyślny 'live-installer' i wymaga większej uwagi podczas procesu instalacji. 
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

Zobacz najnowsze wiadomości na forum