Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Rootkit tcpd

Zaczęty przez stefan1980, Luty 13, 2019, 07:29:05 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

stefan1980

Witam dziś przeskanowałem system programem chkrootkit oto wynik
stefan1980@stefan1980-R530:~$ sudo chkrootkit
[sudo] hasło użytkownika stefan1980:               
ROOTDIR is `/'
Checking `amd'...                                           not found
Checking `basename'...                                      not infected
Checking `biff'...                                          not found
Checking `chfn'...                                          not infected
Checking `chsh'...                                          not infected
Checking `cron'...                                          not infected
Checking `crontab'...                                       not infected
Checking `date'...                                          not infected
Checking `du'...                                            not infected
Checking `dirname'...                                       not infected
Checking `echo'...                                          not infected
Checking `egrep'...                                         not infected
Checking `env'...                                           not infected
Checking `find'...                                          not infected
Checking `fingerd'...                                       not found
Checking `gpm'...                                           not found
Checking `grep'...                                          not infected
Checking `hdparm'...                                        not infected
Checking `su'...                                            not infected
Checking `ifconfig'...                                      not infected
Checking `inetd'...                                         not infected
Checking `inetdconf'...                                     not found
Checking `identd'...                                        not found
Checking `init'...                                          not infected
Checking `killall'...                                       not infected
Checking `ldsopreload'...                                   not infected
Checking `login'...                                         not infected
Checking `ls'...                                            not infected
Checking `lsof'...                                          not infected
Checking `mail'...                                          not found
Checking `mingetty'...                                      not found
Checking `netstat'...                                       not infected
Checking `named'...                                         not found
Checking `passwd'...                                        not infected
Checking `pidof'...                                         not infected
Checking `pop2'...                                          not found
Checking `pop3'...                                          not found
Checking `ps'...                                            not infected
Checking `pstree'...                                        not infected
Checking `rpcinfo'...                                       not found
Checking `rlogind'...                                       not found
Checking `rshd'...                                          not found
Checking `slogin'...                                        not infected
Checking `sendmail'...                                      not found
Checking `sshd'...                                          not found
Checking `syslogd'...                                       not tested
Checking `tar'...                                           not infected
Checking `tcpd'...                                          INFECTED
Checking `tcpdump'...                                       not infected
Checking `top'...                                           not infected
Checking `telnetd'...                                       not found
Checking `timed'...                                         not found
Checking `traceroute'...                                    not found
Checking `vdir'...                                          not infected
Checking `w'...                                             not infected
Checking `write'...                                         not infected
Checking `aliens'...                                        no suspect files
Searching for sniffer's logs, it may take a while...        nothing found
Searching for rootkit HiDrootkit's default files...         nothing found
Searching for rootkit t0rn's default files...               nothing found
Searching for t0rn's v8 defaults...                         nothing found
Searching for rootkit Lion's default files...               nothing found
Searching for rootkit RSHA's default files...               nothing found
Searching for rootkit RH-Sharpe's default files...          nothing found
Searching for Ambient's rootkit (ark) default files and dirs... nothing found
Searching for suspicious files and dirs, it may take a while... The following suspicious files and directories were found: 
/usr/lib/debug/.build-id /usr/lib/jvm/.java-1.11.0-openjdk-i386.jinfo /lib/modules/4.15.0-45-generic/vdso/.build-id /lib/modules/4.15.0-20-generic/vdso/.build-id
/usr/lib/debug/.build-id /lib/modules/4.15.0-45-generic/vdso/.build-id /lib/modules/4.15.0-20-generic/vdso/.build-id
Searching for LPD Worm files and dirs...                    nothing found
Searching for Ramen Worm files and dirs...                  nothing found
Searching for Maniac files and dirs...                      nothing found
Searching for RK17 files and dirs...                        nothing found
Searching for Ducoci rootkit...                             nothing found
Searching for Adore Worm...                                 nothing found
Searching for ShitC Worm...                                 nothing found
Searching for Omega Worm...                                 nothing found
Searching for Sadmind/IIS Worm...                           nothing found
Searching for MonKit...                                     nothing found
Searching for Showtee...                                    nothing found
Searching for OpticKit...                                   nothing found
Searching for T.R.K...                                      nothing found
Searching for Mithra...                                     nothing found
Searching for LOC rootkit...                                nothing found
Searching for Romanian rootkit...                           nothing found
Searching for Suckit rootkit...                             nothing found
Searching for Volc rootkit...                               nothing found
Searching for Gold2 rootkit...                              nothing found
Searching for TC2 Worm default files and dirs...            nothing found
Searching for Anonoying rootkit default files and dirs...   nothing found
Searching for ZK rootkit default files and dirs...          nothing found
Searching for ShKit rootkit default files and dirs...       nothing found
Searching for AjaKit rootkit default files and dirs...      nothing found
Searching for zaRwT rootkit default files and dirs...       nothing found
Searching for Madalin rootkit default files...              nothing found
Searching for Fu rootkit default files...                   nothing found
Searching for ESRK rootkit default files...                 nothing found
Searching for rootedoor...                                  nothing found
Searching for ENYELKM rootkit default files...              nothing found
Searching for common ssh-scanners default files...          nothing found
Searching for Linux/Ebury - Operation Windigo ssh...        not tested
Searching for 64-bit Linux Rootkit ...                      nothing found
Searching for 64-bit Linux Rootkit modules...               nothing found
Searching for Mumblehard Linux ...                          nothing found
Searching for Backdoor.Linux.Mokes.a ...                    nothing found
Searching for Malicious TinyDNS ...                         nothing found
Searching for Linux.Xor.DDoS ...                            nothing found
Searching for Linux.Proxy.1.0 ...                           nothing found
Searching for suspect PHP files...                          nothing found
Searching for anomalies in shell history files...           nothing found
Checking `asp'...                                           not infected
Checking `bindshell'...                                     not infected
Checking `lkm'...                                           chkproc: nothing detected
chkdirs: nothing detected
Checking `rexedcs'...                                       not found
Checking `sniffer'...                                       lo: not promisc and no packet sniffer sockets
wlp2s0: PACKET SNIFFER(/sbin/wpa_supplicant[584], /sbin/wpa_supplicant[584], /sbin/dhclient[893])
Checking `w55808'...                                        not infected
Checking `wted'...                                          chkwtmp: nothing deleted
Checking `scalper'...                                       not infected
Checking `slapper'...                                       not infected
Checking `z2'...                                            user stefan1980 deleted or never logged from lastlog!
Checking `chkutmp'...                                        The tty of the following user process(es) were not found
in /var/run/utmp !
! RUID          PID TTY    CMD
! root         2789 pts/0  /bin/sh /usr/sbin/chkrootkit
! root         3484 pts/0  ./chkutmp
! root         3486 pts/0  ps axk tty,ruser,args -o tty,pid,ruser,args
! root         3485 pts/0  sh -c ps axk "tty,ruser,args" -o "tty,pid,ruser,args"
! root         2788 pts/0  sudo chkrootkit
! stefan1+     2780 pts/0  bash
chkutmp: nothing deleted
Checking `OSX_RSPLUG'...                                    not tested
stefan1980@stefan1980-R530:~$

Niepokoi mnie zainfekowany tcdp? Da się coś z tym zrobić czy to jakaś błacha sprawa?

stefan1980

tu wynik z rk hunter

[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]

Checking system commands...

  Performing 'strings' command checks
    Checking 'strings' command                               [ OK ]

  Performing 'shared libraries' checks
    Checking for preloading variables                        [ None found ]
    Checking for preloaded libraries                         [ None found ]
    Checking LD_LIBRARY_PATH variable                        [ Not found ]

  Performing file properties checks
    Checking for prerequisites                               [ OK ]
    /usr/sbin/adduser                                        [ OK ]
    /usr/sbin/chroot                                         [ OK ]
    /usr/sbin/cron                                           [ OK ]
    /usr/sbin/groupadd                                       [ OK ]
    /usr/sbin/groupdel                                       [ OK ]
    /usr/sbin/groupmod                                       [ OK ]
    /usr/sbin/grpck                                          [ OK ]
    /usr/sbin/nologin                                        [ OK ]
    /usr/sbin/pwck                                           [ OK ]
    /usr/sbin/rsyslogd                                       [ OK ]
    /usr/sbin/tcpd                                           [ OK ]
    /usr/sbin/useradd                                        [ OK ]
    /usr/sbin/userdel                                        [ OK ]
    /usr/sbin/usermod                                        [ OK ]
    /usr/sbin/vipw                                           [ OK ]
    /usr/bin/awk                                             [ OK ]
    /usr/bin/basename                                        [ OK ]
    /usr/bin/chattr                                          [ OK ]
    /usr/bin/curl                                            [ OK ]
    /usr/bin/cut                                             [ OK ]
    /usr/bin/diff                                            [ OK ]
    /usr/bin/dirname                                         [ OK ]
    /usr/bin/dpkg                                            [ OK ]
    /usr/bin/dpkg-query                                      [ OK ]
    /usr/bin/du                                              [ OK ]
    /usr/bin/env                                             [ OK ]
    /usr/bin/file                                            [ OK ]
    /usr/bin/find                                            [ OK ]
    /usr/bin/GET                                             [ OK ]
    /usr/bin/groups                                          [ OK ]
    /usr/bin/head                                            [ OK ]
    /usr/bin/id                                              [ OK ]
    /usr/bin/ipcs                                            [ OK ]
    /usr/bin/killall                                         [ OK ]
    /usr/bin/last                                            [ OK ]
    /usr/bin/lastlog                                         [ OK ]
    /usr/bin/ldd                                             [ OK ]
    /usr/bin/less                                            [ OK ]
    /usr/bin/locate                                          [ OK ]
    /usr/bin/logger                                          [ OK ]
    /usr/bin/lsattr                                          [ OK ]
    /usr/bin/lsof                                            [ OK ]
    /usr/bin/md5sum                                          [ OK ]
    /usr/bin/mlocate                                         [ OK ]
    /usr/bin/newgrp                                          [ OK ]
    /usr/bin/passwd                                          [ OK ]
    /usr/bin/perl                                            [ OK ]
    /usr/bin/pgrep                                           [ OK ]
    /usr/bin/pkill                                           [ OK ]
    /usr/bin/pstree                                          [ OK ]
    /usr/bin/rkhunter                                        [ OK ]
    /usr/bin/runcon                                          [ OK ]
    /usr/bin/sha1sum                                         [ OK ]
    /usr/bin/sha224sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/sha256sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/sha384sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/sha512sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/size                                            [ OK ]
    /usr/bin/sort                                            [ OK ]
    /usr/bin/ssh                                             [ OK ]
    /usr/bin/stat                                            [ OK ]
    /usr/bin/strace                                          [ OK ]
    /usr/bin/strings                                         [ OK ]
    /usr/bin/sudo                                            [ OK ]
    /usr/bin/tail                                            [ OK ]
    /usr/bin/telnet                                          [ OK ]
    /usr/bin/test                                            [ OK ]
    /usr/bin/top                                             [ OK ]
    /usr/bin/touch                                           [ OK ]
    /usr/bin/tr                                              [ OK ]
    /usr/bin/uniq                                            [ OK ]
    /usr/bin/users                                           [ OK ]
    /usr/bin/vmstat                                          [ OK ]
    /usr/bin/w                                               [ OK ]
    /usr/bin/watch                                           [ OK ]
    /usr/bin/wc                                              [ OK ]
    /usr/bin/wget                                            [ OK ]
    /usr/bin/whatis                                          [ OK ]
    /usr/bin/whereis                                         [ OK ]
    /usr/bin/which                                           [ OK ]
    /usr/bin/who                                             [ OK ]
    /usr/bin/whoami                                          [ OK ]
    /usr/bin/numfmt                                          [ OK ]
    /usr/bin/gawk                                            [ OK ]
    /usr/bin/lwp-request                                     [ Warning ]
    /usr/bin/i686-linux-gnu-size                             [ OK ]
    /usr/bin/i686-linux-gnu-strings                          [ OK ]
    /usr/bin/telnet.netkit                                   [ OK ]
    /usr/bin/w.procps                                        [ OK ]
    /sbin/depmod                                             [ OK ]
    /sbin/fsck                                               [ OK ]
    /sbin/ifconfig                                           [ OK ]
    /sbin/ifdown                                             [ OK ]
    /sbin/ifup                                               [ OK ]
    /sbin/init                                               [ OK ]
    /sbin/insmod                                             [ OK ]
    /sbin/ip                                                 [ OK ]
    /sbin/lsmod                                              [ OK ]
    /sbin/modinfo                                            [ OK ]
    /sbin/modprobe                                           [ OK ]
    /sbin/rmmod                                              [ OK ]
    /sbin/route                                              [ OK ]
    /sbin/runlevel                                           [ OK ]
    /sbin/sulogin                                            [ OK ]
    /sbin/sysctl                                             [ OK ]
    /bin/bash                                                [ OK ]
    /bin/cat                                                 [ OK ]
    /bin/chmod                                               [ OK ]
    /bin/chown                                               [ OK ]
    /bin/cp                                                  [ OK ]
    /bin/date                                                [ OK ]
    /bin/df                                                  [ OK ]
    /bin/dmesg                                               [ OK ]
    /bin/echo                                                [ OK ]
    /bin/ed                                                  [ OK ]
    /bin/egrep                                               [ OK ]
    /bin/fgrep                                               [ OK ]
    /bin/fuser                                               [ OK ]
    /bin/grep                                                [ OK ]
    /bin/ip                                                  [ OK ]
    /bin/kill                                                [ OK ]
    /bin/less                                                [ OK ]
    /bin/login                                               [ OK ]
    /bin/ls                                                  [ OK ]
    /bin/lsmod                                               [ OK ]
    /bin/mktemp                                              [ OK ]
    /bin/more                                                [ OK ]
    /bin/mount                                               [ OK ]
    /bin/mv                                                  [ OK ]
    /bin/netstat                                             [ OK ]
    /bin/ping                                                [ OK ]
    /bin/ps                                                  [ OK ]
    /bin/pwd                                                 [ OK ]
    /bin/readlink                                            [ OK ]
    /bin/sed                                                 [ OK ]
    /bin/sh                                                  [ OK ]
    /bin/su                                                  [ OK ]
    /bin/touch                                               [ OK ]
    /bin/uname                                               [ OK ]
    /bin/which                                               [ OK ]
    /bin/kmod                                                [ OK ]
    /bin/systemd                                             [ OK ]
    /bin/systemctl                                           [ OK ]
    /bin/dash                                                [ OK ]
    /lib/systemd/systemd                                     [ OK ]

[Press <ENTER> to continue]


Checking for rootkits...

  Performing check of known rootkit files and directories
    55808 Trojan - Variant A                                 [ Not found ]
    ADM Worm                                                 [ Not found ]
    AjaKit Rootkit                                           [ Not found ]
    Adore Rootkit                                            [ Not found ]
    aPa Kit                                                  [ Not found ]
    Apache Worm                                              [ Not found ]
    Ambient (ark) Rootkit                                    [ Not found ]
    Balaur Rootkit                                           [ Not found ]
    BeastKit Rootkit                                         [ Not found ]
    beX2 Rootkit                                             [ Not found ]
    BOBKit Rootkit                                           [ Not found ]
    cb Rootkit                                               [ Not found ]
    CiNIK Worm (Slapper.B variant)                           [ Not found ]
    Danny-Boy's Abuse Kit                                    [ Not found ]
    Devil RootKit                                            [ Not found ]
    Diamorphine LKM                                          [ Not found ]
    Dica-Kit Rootkit                                         [ Not found ]
    Dreams Rootkit                                           [ Not found ]
    Duarawkz Rootkit                                         [ Not found ]
    Ebury backdoor                                           [ Not found ]
    Enye LKM                                                 [ Not found ]
    Flea Linux Rootkit                                       [ Not found ]
    Fu Rootkit                                               [ Not found ]
    Fuck`it Rootkit                                          [ Not found ]
    GasKit Rootkit                                           [ Not found ]
    Heroin LKM                                               [ Not found ]
    HjC Kit                                                  [ Not found ]
    ignoKit Rootkit                                          [ Not found ]
    IntoXonia-NG Rootkit                                     [ Not found ]
    Irix Rootkit                                             [ Not found ]
    Jynx Rootkit                                             [ Not found ]
    Jynx2 Rootkit                                            [ Not found ]
    KBeast Rootkit                                           [ Not found ]
    Kitko Rootkit                                            [ Not found ]
    Knark Rootkit                                            [ Not found ]
    ld-linuxv.so Rootkit                                     [ Not found ]
    Li0n Worm                                                [ Not found ]
    Lockit / LJK2 Rootkit                                    [ Not found ]
    Mokes backdoor                                           [ Not found ]
    Mood-NT Rootkit                                          [ Not found ]
    MRK Rootkit                                              [ Not found ]
    Ni0 Rootkit                                              [ Not found ]
    Ohhara Rootkit                                           [ Not found ]
    Optic Kit (Tux) Worm                                     [ Not found ]
    Oz Rootkit                                               [ Not found ]
    Phalanx Rootkit                                          [ Not found ]
    Phalanx2 Rootkit                                         [ Not found ]
    Phalanx2 Rootkit (extended tests)                        [ Not found ]
    Portacelo Rootkit                                        [ Not found ]
    R3dstorm Toolkit                                         [ Not found ]
    RH-Sharpe's Rootkit                                      [ Not found ]
    RSHA's Rootkit                                           [ Not found ]
    Scalper Worm                                             [ Not found ]
    Sebek LKM                                                [ Not found ]
    Shutdown Rootkit                                         [ Not found ]
    SHV4 Rootkit                                             [ Not found ]
    SHV5 Rootkit                                             [ Not found ]
    Sin Rootkit                                              [ Not found ]
    Slapper Worm                                             [ Not found ]
    Sneakin Rootkit                                          [ Not found ]
    'Spanish' Rootkit                                        [ Not found ]
    Suckit Rootkit                                           [ Not found ]
    Superkit Rootkit                                         [ Not found ]
    TBD (Telnet BackDoor)                                    [ Not found ]
    TeLeKiT Rootkit                                          [ Not found ]
    T0rn Rootkit                                             [ Not found ]
    trNkit Rootkit                                           [ Not found ]
    Trojanit Kit                                             [ Not found ]
    Tuxtendo Rootkit                                         [ Not found ]
    URK Rootkit                                              [ Not found ]
    Vampire Rootkit                                          [ Not found ]
    VcKit Rootkit                                            [ Not found ]
    Volc Rootkit                                             [ Not found ]
    Xzibit Rootkit                                           [ Not found ]
    zaRwT.KiT Rootkit                                        [ Not found ]
    ZK Rootkit                                               [ Not found ]

[Press <ENTER> to continue]


  Performing additional rootkit checks
    Suckit Rootkit additional checks                         [ OK ]
    Checking for possible rootkit files and directories      [ None found ]
    Checking for possible rootkit strings                    [ None found ]

  Performing malware checks
    Checking running processes for suspicious files          [ None found ]
    Checking for login backdoors                             [ None found ]
    Checking for sniffer log files                           [ None found ]
    Checking for suspicious directories                      [ None found ]
    Checking for suspicious (large) shared memory segments   [ Warning ]

  Performing Linux specific checks
    Checking loaded kernel modules                           [ OK ]
    Checking kernel module names                             [ OK ]

[Press <ENTER> to continue]


Checking the network...

  Performing checks on the network ports
    Checking for backdoor ports                              [ None found ]

  Performing checks on the network interfaces
    Checking for promiscuous interfaces                      [ None found ]

Checking the local host...

  Performing system boot checks
    Checking for local host name                             [ Found ]
    Checking for system startup files                        [ Found ]
    Checking system startup files for malware                [ None found ]

  Performing group and account checks
    Checking for passwd file                                 [ Found ]
    Checking for root equivalent (UID 0) accounts            [ None found ]
    Checking for passwordless accounts                       [ None found ]
    Checking for passwd file changes                         [ None found ]
    Checking for group file changes                          [ None found ]
    Checking root account shell history files                [ None found ]

  Performing system configuration file checks
    Checking for an SSH configuration file                   [ Not found ]
    Checking for a running system logging daemon             [ Found ]
    Checking for a system logging configuration file         [ Found ]
    Checking if syslog remote logging is allowed             [ Not allowed ]

  Performing filesystem checks
    Checking /dev for suspicious file types                  [ None found ]
    Checking for hidden files and directories                [ Warning ]

[Press <ENTER> to continue]System checks summary
=====================

File properties checks...
    Files checked: 145
    Suspect files: 1

Rootkit checks...
    Rootkits checked : 480
    Possible rootkits: 9

Applications checks...
    All checks skipped

The system checks took: 3 minutes and 30 seconds

All results have been written to the log file: /var/log/rkhunter.log

One or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log

stefan1980


stefan1980

Po wielkich męczarniach jak dla nowicjusza poradziłem sobie z tym zainfekowanym tcpd. Przepis:
sudo chkrootkit- uruchamiamy skan
sudo nano /usr/sbin/chkrootkit[code]
Pokaże nam zawartość pliku a my szukamy chk_tcpd a w nim linię
TCPD_INFECTED_LABEL="p1r0c4|hack|/dev/xmx|/dev/hdn0|/dev/xdta|/dev/tux" modyfikujemy do
TCPD_INFECTED_LABEL="p1r0c4/dev/xmx|/dev/hdn0|/dev/xdta|/dev/tux"
czyli usuwamy  hack,  Zapisujemy zmiany i mamy taki wynik
[code]ROOTDIR is `/'
Checking `amd'...                                           not found
Checking `basename'...                                      not infected
Checking `biff'...                                          not found
Checking `chfn'...                                          not infected
Checking `chsh'...                                          not infected
Checking `cron'...                                          not infected
Checking `crontab'...                                       not infected
Checking `date'...                                          not infected
Checking `du'...                                            not infected
Checking `dirname'...                                       not infected
Checking `echo'...                                          not infected
Checking `egrep'...                                         not infected
Checking `env'...                                           not infected
Checking `find'...                                          not infected
Checking `fingerd'...                                       not found
Checking `gpm'...                                           not found
Checking `grep'...                                          not infected
Checking `hdparm'...                                        not infected
Checking `su'...                                            not infected
Checking `ifconfig'...                                      not infected
Checking `inetd'...                                         not infected
Checking `inetdconf'...                                     not found
Checking `identd'...                                        not found
Checking `init'...                                          not infected
Checking `killall'...                                       not infected
Checking `ldsopreload'...                                   not infected
Checking `login'...                                         not infected
Checking `ls'...                                            not infected
Checking `lsof'...                                          not infected
Checking `mail'...                                          not found
Checking `mingetty'...                                      not found
Checking `netstat'...                                       not infected
Checking `named'...                                         not found
Checking `passwd'...                                        not infected
Checking `pidof'...                                         not infected
Checking `pop2'...                                          not found
Checking `pop3'...                                          not found
Checking `ps'...                                            not infected
Checking `pstree'...                                        not infected
Checking `rpcinfo'...                                       not found
Checking `rlogind'...                                       not found
Checking `rshd'...                                          not found
Checking `slogin'...                                        not infected
Checking `sendmail'...                                      not found
Checking `sshd'...                                          not found
Checking `syslogd'...                                       not tested
Checking `tar'...                                           not infected
Checking `tcpd'...                                          not infected
Checking `tcpdump'...                                       not infected
Checking `top'...                                           not infected
Checking `telnetd'...                                       not found
Checking `timed'...                                         not found
Checking `traceroute'...                                    not found
Checking `vdir'...                                          not infected
Checking `w'...                                             not infected
Checking `write'...                                         not infected
Checking `aliens'...                                        no suspect files
Searching for sniffer's logs, it may take a while...        nothing found
Searching for rootkit HiDrootkit's default files...         nothing found
Searching for rootkit t0rn's default files...               nothing found
Searching for t0rn's v8 defaults...                         nothing found
Searching for rootkit Lion's default files...               nothing found
Searching for rootkit RSHA's default files...               nothing found
Searching for rootkit RH-Sharpe's default files...          nothing found
Searching for Ambient's rootkit (ark) default files and dirs... nothing found
Searching for suspicious files and dirs, it may take a while... The following suspicious files and directories were found: 
/usr/lib/debug/.build-id /usr/lib/jvm/.java-1.11.0-openjdk-i386.jinfo /lib/modules/4.15.0-45-generic/vdso/.build-id /lib/modules/4.15.0-20-generic/vdso/.build-id
/usr/lib/debug/.build-id /lib/modules/4.15.0-45-generic/vdso/.build-id /lib/modules/4.15.0-20-generic/vdso/.build-id
Searching for LPD Worm files and dirs...                    nothing found
Searching for Ramen Worm files and dirs...                  nothing found
Searching for Maniac files and dirs...                      nothing found
Searching for RK17 files and dirs...                        nothing found
Searching for Ducoci rootkit...                             nothing found
Searching for Adore Worm...                                 nothing found
Searching for ShitC Worm...                                 nothing found
Searching for Omega Worm...                                 nothing found
Searching for Sadmind/IIS Worm...                           nothing found
Searching for MonKit...                                     nothing found
Searching for Showtee...                                    nothing found
Searching for OpticKit...                                   nothing found
Searching for T.R.K...                                      nothing found
Searching for Mithra...                                     nothing found
Searching for LOC rootkit...                                nothing found
Searching for Romanian rootkit...                           nothing found
Searching for Suckit rootkit...                             nothing found
Searching for Volc rootkit...                               nothing found
Searching for Gold2 rootkit...                              nothing found
Searching for TC2 Worm default files and dirs...            nothing found
Searching for Anonoying rootkit default files and dirs...   nothing found
Searching for ZK rootkit default files and dirs...          nothing found
Searching for ShKit rootkit default files and dirs...       nothing found
Searching for AjaKit rootkit default files and dirs...      nothing found
Searching for zaRwT rootkit default files and dirs...       nothing found
Searching for Madalin rootkit default files...              nothing found
Searching for Fu rootkit default files...                   nothing found
Searching for ESRK rootkit default files...                 nothing found
Searching for rootedoor...                                  nothing found
Searching for ENYELKM rootkit default files...              nothing found
Searching for common ssh-scanners default files...          nothing found
Searching for Linux/Ebury - Operation Windigo ssh...        not tested
Searching for 64-bit Linux Rootkit ...                      nothing found
Searching for 64-bit Linux Rootkit modules...               nothing found
Searching for Mumblehard Linux ...                          nothing found
Searching for Backdoor.Linux.Mokes.a ...                    nothing found
Searching for Malicious TinyDNS ...                         nothing found
Searching for Linux.Xor.DDoS ...                            nothing found
Searching for Linux.Proxy.1.0 ...                           nothing found
Searching for suspect PHP files...                          nothing found
Searching for anomalies in shell history files...           nothing found
Checking `asp'...                                           not infected
Checking `bindshell'...                                     not infected
Checking `lkm'...                                           chkproc: nothing detected
chkdirs: nothing detected
Checking `rexedcs'...                                       not found
Checking `sniffer'...                                       lo: not promisc and no packet sniffer sockets
wlp2s0: PACKET SNIFFER(/sbin/wpa_supplicant[631], /sbin/wpa_supplicant[631], /sbin/dhclient[891])
Checking `w55808'...                                        not infected
Checking `wted'...                                          chkwtmp: nothing deleted
Checking `scalper'...                                       not infected
Checking `slapper'...                                       not infected
Checking `z2'...                                            user stefan1980 deleted or never logged from lastlog!
Checking `chkutmp'...                                        The tty of the following user process(es) were not found
in /var/run/utmp !
! RUID          PID TTY    CMD
! root         5089 pts/0  /bin/sh /usr/sbin/chkrootkit
! root         5771 pts/0  ./chkutmp
! root         5773 pts/0  ps axk tty,ruser,args -o tty,pid,ruser,args
! root         5772 pts/0  sh -c ps axk "tty,ruser,args" -o "tty,pid,ruser,args"
! root         5088 pts/0  sudo chkrootkit
! stefan1+     5057 pts/0  bash
chkutmp: nothing deleted


Zobacz najnowsze wiadomości na forum