Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Ostatnie wiadomości

#1
Debian / Odp: Jak skonfigurować conky?
Ostatnia wiadomość przez amator85 - Kwiecień 21, 2024, 07:11:21 PM
robson75 ogólnie dzięki za poradę

pierwsze co zrobiłem to skonwertowałem starą składnie na nową

ogólnie miałem z tym parę problemów ale opiszę jak to zrobiłem:
zainstalowałem z terminala program lua 5.4.4 choć nie wiem czy to było konieczne

potem wszedłem na stronę ze skryptem

https://raw.githubusercontent.com/brndnmtthws/conky/master/extras/convert.lua

aby go zapisać klikamy prawym przyciskiem myszy i dajemy zapisz jako... nic nie zmieniamy i zapisujemy na pulpicie, po zapisaniu tworzy nam się plik convert.lua

potem klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz plik convert.lua i klikamy właściwości
przechodzimy do zakładki uprawnienia, wszędzie zaznaczyłem dostęp na odczyt i zapis a na końcu kliknąłem opcję "zezwolenie na wykonanie pliku jako program"

na końcu wpisałem w terminalu komendę
sudo /home/linux/Pulpit/convert.lua ~/.conkyrc          tam gdzie u mnie pisze linux u ciebie musi być twoja nazwa użytkownika

i to wszystko, plik conkyrc został skonwertowany na nową składnie

i w chwili obecnej wygląda tak
conky.config = {
    background = true,
    font = 'Snap.se:size=8',
    font = 'Snap.se:size=8',
    use_xft = true,
    xftalpha = 0.1,
    update_interval = 1.0,
    total_run_times = 0,
    own_window = true,
    own_window_type = 'normal',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
    double_buffer = true,
    draw_shades = true,
    draw_outline = false,
    draw_borders = false,
    draw_graph_borders = false,
    minimum_width = 206, minimum_height = 5,
    maximum_width = 175,
    default_color = '#ffffff',
    default_shade_color = '#000000',
    default_outline_color = '#000000',
    alignment = 'top_right',
    gap_x = 10,
    gap_y = 30,
    no_buffers = true,
    cpu_avg_samples = 2,
    override_utf8_locale = false,
    uppercase = false,-- set to yes if you want all text to be in uppercase
    use_spacer = 'no',

};

conky.text = [[
${font LCD:style=Bold:pixelsize=32}${alignc}${time %H:%M:%S}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

CPU       ${alignc} ${freq}MHz / ${hwmon temp 1}C ${alignr}(${cpu cpu1}%)
${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ffffff ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP Address: ${alignr}${execi 10600 curl -s -m 2 http://icanhazip.com/}
Down ${downspeed lo} k/s ${alignr}Up ${upspeed lo} k/s
${downspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff} ${alignr}${upspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff}
Total ${totaldown lo} ${alignr}Total ${totalup lo}
]];


Kolego robson75 aby przeźroczystość działała dobrze to usunąłem ze swojego configu wszystkie wpizy zaczynające się na own i wkleiłem wszystkie wpisy zaczynające się na own od Ciebie

own_window = true,
    own_window_type = 'normal',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',

od tej pory wszystko chodzi elegancko, przeźroczystość działa idealnie i nic się nie baguje jak miało to miejsce na starym configu

uporałem się też z wyświetlaniem adresu ip dodając twój wpis
${execi 10600 curl -s -m 2 http://icanhazip.com/}
mam rozumieć że on ten adres ip pobiera przez stronę ?


dziś nuż nie miałem czasu ale jutro będę się bawił z wyświetlaniem UP/DOWN w zakładce network bo tego jeszcze nie zrobiłem

mam nadzieję że komuś się przyda to co napisałem
#2
Debian / Odp: Jak skonfigurować conky?
Ostatnia wiadomość przez robson75 - Kwiecień 21, 2024, 02:03:11 PM
Składnia Twojego conigu jest nieaktualna, musisz go dostosować do nowej. Tu masz mój config w którym jest poprawnie wyświetlana przezroczystość, oraz informacje dotyczące download i upload. Masz i szukaj

conky.config = {
--- Conky settings ---
    update_interval = 1,
    total_run_times = 0,
    background = false,
    cpu_avg_samples = 4,
    net_avg_samples = 4,
    double_buffer = true,
   
--- Window specifications ---
    own_window = true,
    own_window_type = 'normal',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
    --own_window_colour = '#000000',
    maximum_width = 300,
    alignment = 'top_right',
    gap_x = 1,
    gap_y = 0,

--- Graphics settings ---
    draw_shades = false,
    draw_outline = false,
    draw_borders = true,
    draw_graph_borders = true,
    border_width = 0,
    border_inner_margin = 0,
    border_outer_margin = 0,

--- Text settings ---
    override_utf8_locale = true,
    use_xft = true,
    font = 'Bold:size= 9',
    xftalpha = 1, 

--- Color settings ---
    default_color = '#0A960F',
    color0 = '#FFFFFF',
    color1 = '#0998ED',
    color2 = '#C37D0E',
    color3 = '#0EB3C3',
    color4 = '#FCE94F',
}
conky.text = [[
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 35x35}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 262,0 -s 35x35}
${voffset -7}${color3}${font Roboto Black:size=17}${alignc}${time %H:%M:%S}
${voffset -13}${font Roboto Black:size=13}${alignc}${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -10}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM ${color}${font} Arch Linux Xfce                      ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}$sysname kernel: ${font}$kernel${alignr} $machine}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Czas działania: ${font}${alignr}$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Temperatura gpu: ${font}${alignr}${exec sensors | grep 'Core 0' | awk '{print $3}' | cut -c2-3}${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki do aktualizacji: ${font}${alignr 8}${color4}${execi 60 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki zainstalowane: ${font}${alignr}${execi 10 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Ostatnia aktualizacja: ${font}${alignr}${voffset 1}${execi 10 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font}   Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU@3.70GHz ${color0} 
${color0}${alignc 50}${voffset -3}${cpubar cpu1 8,148}${alignr}${cpubar cpu2 8,148}
${alignc 30}${voffset -3}${color}${font Roboto Black:size=10}Core1 ${font}${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}Core2 ${font}${cpu cpu2}%
${color0}${alignc 50}${voffset -3}${cpubar cpu3 8,148}${alignr}${cpubar cpu4 8,148}
${alignc 30}${voffset -3}${color}${font Roboto Black:size=10}Core3 ${font}${cpu cpu3}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}Core4 ${font}${cpu cpu4}%
##########
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 47}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 1} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 2} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 3} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 4} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 5} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 6} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY ${font}${color}$memperc% ${color0}${membar 8}
${voffset -10}${color}${hr}
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: ${font}$mem of $memmax${alignr}${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: ${font}${memeasyfree}${alignr}
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: ${font}$buffers${alignr}${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: ${font}$cached${alignr}
${voffset -15}${color}${voffset 5}${hr}
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}${font}${alignr}${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}${font}${alignr}${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}${font}${alignr}${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}${font}${alignr}${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}${font}${alignr}${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}${font}${alignr}${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}${font} sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,53 F57900 FCAF3E}
#root
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Root used: (${fs_type /}) ${font}${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /}% ${color0}
# home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /home}) ${font}${fs_used /home} of ${fs_size /home} ${color} ${fs_used_perc /home}% ${color0}
# boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot}) ${font}${fs_used /boot} of ${fs_size /boot} ${color}  ${fs_used_perc /boot}% ${color0}
# swap
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: ${font}$swap of $swapmax ${color}${alignr}$swapperc% ${color0}${swapbar 8,55}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: ${font}${diskio_write /dev/sda2}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: ${font}${diskio_read /dev/sda2}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 192.168.1.1 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s -m 2 http://icanhazip.com/}
##########
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected ${hr}
${if_existing /proc/net/route eno1}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totaldown eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph eno1 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totalup eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph eno1 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route eno1}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totaldown eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph eno1 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totalup eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph eno1 8,85  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route eno1}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totaldown eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph eno1 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totalup eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph eno1 8,85  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}${hr}
${color}${execi 300 curl -s -m 2 wttr.in/Szczecin?lang=pl | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}
]];
#3
Debian / Odp: Jak skonfigurować conky?
Ostatnia wiadomość przez amator85 - Kwiecień 20, 2024, 11:44:46 PM
Hej,  wstawiam swój config
1 config jest bez przeźroczystości z czarnym tłem i on chodzi dobrze


2 config jest z ustawioną przeźroczystością i chodzi dobrze do momentu kiedy się nie kliknie na zmianę tapery
wtedy zaczyna się wszystko nadpisywać i wygląda to jak by conky się nie odświeżał



2 problem jaki mam to z zakładką network, w download i up pojawiają się te same wartości, ip adress też nie jest taki jak być powinien

składnia configu pewnie jest zła bo to dość stary config

czy ktoś z was mógł by mi poprawić config aby pozbyć się jego bolączek ?

config 1 bez przeźroczystości
background yes
font Snap.se:size=8
xftfont Snap.se:size=8
use_xft yes
xftalpha 0.1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
minimum_size 206 5
maximum_width 175
default_color ffffff
default_shade_color 000000
default_outline_color 000000
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 30
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer no

TEXT
${font LCD:style=Bold:pixelsize=32}${alignc}${time %H:%M:%S}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

CPU      ${alignc} ${freq}MHz / ${hwmon temp 1}C ${alignr}(${cpu cpu1}%)
${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ffffff ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP Address: ${alignr}${addr lo}
Down ${downspeed lo} k/s ${alignr}Up ${upspeed lo} k/s
${downspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff} ${alignr}${upspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff}
Total ${totaldown lo} ${alignr}Total ${totalup lo}


config 2 z przezroczystością

background yes
font Snap.se:size=8
xftfont Snap.se:size=8
use_xft yes
xftalpha 0.1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
minimum_size 206 5
maximum_width 175
default_color ffffff
default_shade_color 000000
default_outline_color 000000
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 30
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer no

TEXT
${font LCD:style=Bold:pixelsize=32}${alignc}${time %H:%M:%S}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

CPU      ${alignc} ${freq}MHz / ${hwmon temp 1}C ${alignr}(${cpu cpu1}%)
${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ffffff ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP Address: ${alignr}${addr lo}
Down ${downspeed lo} k/s ${alignr}Up ${upspeed lo} k/s
${downspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff} ${alignr}${upspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff}
Total ${totaldown lo} ${alignr}Total ${totalup lo}

dodaję też wpis z ifconfig w celu weryfikacji zakładki network
enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet xxx.xxx.xx.xxx  netmask xxx.xxx.xxx.x  broadcast xxx.xxx.xx.xxx
        inet6 xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 244813  bytes 283635805 (283.6 MB)
        RX errors 0  dropped 1521  overruns 0  frame 0
        TX packets 84129  bytes 13056854 (13.0 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  netmask xxx::xxx:xxx:xxx:xxx
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2762  bytes 293999 (293.9 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2762  bytes 293999 (293.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlp5s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
z góry dziękuję za pomoc
#4
Gry / Odp: Steam - dzielimy się swoi...
Ostatnia wiadomość przez sovtware - Kwiecień 20, 2024, 12:03:33 PM
skonczyło się moje granie :( z prostego powodu aby zarobić a pracuje jako kurier rowerowy dla jednych z aplikacji kurierskich :) jetem mile zaskoczony dobre zarobki dlatego zamiast w domu to na 11 godzin mogę iśc do pracy z usmiechem na twarzy jak ktoś ma gry dawajcie tutaj :) pozdrawiam
#5
Red Hat i Fedora / Odp: Co trzeba zrobić (i jak) ...
Ostatnia wiadomość przez LeonX37 - Kwiecień 18, 2024, 04:17:37 PM
@pavbaranov, dziękuję za informacje dot. Odkrywcy i instalacji programów. Przyznam, że dotychczas jakoś tego nie zgłębiałem, ale teraz będę mieć to na uwadze podczas wrzucania czegoś nowego. Sam Odkrywca jest dosyć przyjemną aplikacją, bardzo ładnie radzi sobie także z zewnętrznymi pakietami rpm (potrzebowałem akurat dwóch do pracy). Używałem tego programu w innych dystrybucjach z KDE i było wszystko OK. Niemniej, zapoznam się z tym co napisałeś o innych instalatorach i może znajdę jakąś alternatywę.
#6
Red Hat i Fedora / Odp: Co trzeba zrobić (i jak) ...
Ostatnia wiadomość przez pavbaranov - Kwiecień 18, 2024, 01:03:36 PM
Cytat: LeonX37 w Kwiecień 18, 2024, 11:26:14 AM"Fedora's Chromium package does not support h264, mp3, or aac because of legal concerns. It is built to support the widevine plugin (but does not include it)."
"If you require support for non-free multimedia formats like H.264 or AAC, or the ability to play DRM-protected media such as Netflix, Spotify, etc. it may be preferable to install the chromium-freeworld package from the RPM Fusion repositories, as the necessary plug-ins are already built-in."
Tak - to może być jakiś trop i właściwe rozwiązanie. W istocie ze względów licencyjnych w Fedorze nie jest dostępnych szereg własnościowych kodeków itp. Rozwiązanie to dodatnie RPM Fusion: https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/rpmfusion-setup/ i pociągnięcie dodatkowych kodeków stąd, ewentualnie używanie - tak jak to napisane w tekście, który sam znalazłeś - alternatywnych wersji programów.

Odnośnie Odkrywcy (Discover) - otóż nie tyle on sam ma jakieś problemy, ale packagekit, z którego korzysta je ma. Po prostu ten ostatni program "otwiera system na zewnątrz" przez co jest on bezbronny przed różnego rodzaju złośliwym oprogramowaniem. Zob.: https://bugs.archlinux.org/task/50459 i https://bugs.archlinux.org/task/57943
Jeśli nie lubisz konsoli, to z tego co widzę - lecz o nich nic nie powiem, bo nie używam - są jakieś graficzne frontendy dla dnf:
YUM Extender: https://www.linuxtoday.com/infrastructure/yum-extender-a-graphical-frontend-tool-for-yum-dnf/
YUM Extender NG: https://ostechnix.com/yum-extender-a-graphical-frontend-tool-for-yumdnf/
DNFDragora (to robił Suse, ale może gdzieś jest jakaś wersja dla Fedory - w jednej z informacji tak m.in. przeczytałem; by działało oprócz samego programu musisz mieć jeszcze libyui): https://github.com/manatools/dnfdragora
Wszystko to (łącznie z dnf) jednak nie da Ci możliwości instalacji różnego rodzaju rzeczy rozprowdzanych przez np. store.kde.org (różne dodatki do Plazmy), do których masz łatwy dostęp przez Odkrywcę. Przy instalowaniu tych ostatnich nie ma problemu bezpieczeństwa związanego z packagekit (nb. i tak pewnie masz go jako pewną zależność od czegoś innego jeszcze niż Odkrywca; tzn. sam discover wykorzystuje packagekit-qt6 lub qt5, jeśli poprzednia wersja Plazmy, ale packagekit-qt* wykorzystuje packagekit).
Rada taka: do instalacji programów dnf (ewentualnie jakiś dnfdragora) a elementy Plazmy możesz sobie dostarczać także przez Discover (przy okazji - on potrafi również instalować paczki w formacie flatpak).
#7
Red Hat i Fedora / Odp: Co trzeba zrobić (i jak) ...
Ostatnia wiadomość przez LeonX37 - Kwiecień 18, 2024, 11:26:14 AM
@linux4ever, dzięki, spróbuję instalacji z poziomu konsoli, staram się jej używać coraz częściej, ale przyzwyczajenie robi swoje.
A przy okazji, na stronach fedorapeople.org i fedoraproject.org znalazłem informacje odnośnie chromium, które w przypadku napotkanych przez mnie problemów wydają się być istotne ;-)

"Fedora's Chromium package does not support h264, mp3, or aac because of legal concerns. It is built to support the widevine plugin (but does not include it)."
"If you require support for non-free multimedia formats like H.264 or AAC, or the ability to play DRM-protected media such as Netflix, Spotify, etc. it may be preferable to install the chromium-freeworld package from the RPM Fusion repositories, as the necessary plug-ins are already built-in."

#8
Red Hat i Fedora / Odp: Co trzeba zrobić (i jak) ...
Ostatnia wiadomość przez linux4ever - Kwiecień 18, 2024, 07:36:42 AM
Cytat: LeonX37 w Kwiecień 18, 2024, 02:20:15 AMTak, używam KDE. Nie wiedziałem o słabości 'Odkrywcy', ale coś mi się zdawało, że w instalacji chromium coś mogło być nie tak. Korzystałem z tej przeglądarki w innych dystrybucjach i do tej pory nie napotkałem takiego problemu. Dzięki za wskazówkę, postaram się tu coś zrobić.
A przy okazji, czy 'Odkrywca' nie jest zalecany i sugerowane są lepsze narzędzia?


Możesz użyć menadżera pakietów swojej dystrybucji.

W przypadku Fedory to dnf zatem dnf install chromium.

I powinno działać.
#9
Red Hat i Fedora / Odp: Co trzeba zrobić (i jak) ...
Ostatnia wiadomość przez LeonX37 - Kwiecień 18, 2024, 02:20:15 AM
Tak, używam KDE. Nie wiedziałem o słabości 'Odkrywcy', ale coś mi się zdawało, że w instalacji chromium coś mogło być nie tak. Korzystałem z tej przeglądarki w innych dystrybucjach i do tej pory nie napotkałem takiego problemu. Dzięki za wskazówkę, postaram się tu coś zrobić.
A przy okazji, czy 'Odkrywca' nie jest zalecany i sugerowane są lepsze narzędzia?
#10
Red Hat i Fedora / Odp: Co trzeba zrobić (i jak) ...
Ostatnia wiadomość przez pavbaranov - Kwiecień 17, 2024, 09:46:25 PM
Od końca - "Odkrywca" pasuje mi do KDE. Niestety ten program używa packagekit, a to jest dno.
Chromium - jako "chromium" - winno być w /usr/bin/
Z tego co piszesz, to problem leży w jakichś opcjonalnych paczkach do chromium. Po prostu doinstaluj je.

Zobacz najnowsze wiadomości na forum