Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Jak skonfigurować conky?

Zaczęty przez Linuxbeginner, Luty 13, 2019, 06:51:30 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

amator85

#15
Hej,  wstawiam swój config
1 config jest bez przeźroczystości z czarnym tłem i on chodzi dobrze


2 config jest z ustawioną przeźroczystością i chodzi dobrze do momentu kiedy się nie kliknie na zmianę tapery
wtedy zaczyna się wszystko nadpisywać i wygląda to jak by conky się nie odświeżał2 problem jaki mam to z zakładką network, w download i up pojawiają się te same wartości, ip adress też nie jest taki jak być powinien

składnia configu pewnie jest zła bo to dość stary config

czy ktoś z was mógł by mi poprawić config aby pozbyć się jego bolączek ?

config 1 bez przeźroczystości
background yes
font Snap.se:size=8
xftfont Snap.se:size=8
use_xft yes
xftalpha 0.1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent no
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
minimum_size 206 5
maximum_width 175
default_color ffffff
default_shade_color 000000
default_outline_color 000000
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 30
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer no

TEXT
${font LCD:style=Bold:pixelsize=32}${alignc}${time %H:%M:%S}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

CPU      ${alignc} ${freq}MHz / ${hwmon temp 1}C ${alignr}(${cpu cpu1}%)
${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ffffff ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP Address: ${alignr}${addr lo}
Down ${downspeed lo} k/s ${alignr}Up ${upspeed lo} k/s
${downspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff} ${alignr}${upspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff}
Total ${totaldown lo} ${alignr}Total ${totalup lo}


config 2 z przezroczystością

background yes
font Snap.se:size=8
xftfont Snap.se:size=8
use_xft yes
xftalpha 0.1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
minimum_size 206 5
maximum_width 175
default_color ffffff
default_shade_color 000000
default_outline_color 000000
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 30
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
use_spacer no

TEXT
${font LCD:style=Bold:pixelsize=32}${alignc}${time %H:%M:%S}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

CPU      ${alignc} ${freq}MHz / ${hwmon temp 1}C ${alignr}(${cpu cpu1}%)
${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ffffff ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP Address: ${alignr}${addr lo}
Down ${downspeed lo} k/s ${alignr}Up ${upspeed lo} k/s
${downspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff} ${alignr}${upspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff}
Total ${totaldown lo} ${alignr}Total ${totalup lo}

dodaję też wpis z ifconfig w celu weryfikacji zakładki network
enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet xxx.xxx.xx.xxx  netmask xxx.xxx.xxx.x  broadcast xxx.xxx.xx.xxx
        inet6 xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 244813  bytes 283635805 (283.6 MB)
        RX errors 0  dropped 1521  overruns 0  frame 0
        TX packets 84129  bytes 13056854 (13.0 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  netmask xxx::xxx:xxx:xxx:xxx
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 2762  bytes 293999 (293.9 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2762  bytes 293999 (293.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlp5s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether xxx::xxx:xxx:xxx:xxx  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
z góry dziękuję za pomoc

robson75

Składnia Twojego conigu jest nieaktualna, musisz go dostosować do nowej. Tu masz mój config w którym jest poprawnie wyświetlana przezroczystość, oraz informacje dotyczące download i upload. Masz i szukaj

conky.config = {
--- Conky settings ---
    update_interval = 1,
    total_run_times = 0,
    background = false,
    cpu_avg_samples = 4,
    net_avg_samples = 4,
    double_buffer = true,
   
--- Window specifications ---
    own_window = true,
    own_window_type = 'normal',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
    --own_window_colour = '#000000',
    maximum_width = 300,
    alignment = 'top_right',
    gap_x = 1,
    gap_y = 0,

--- Graphics settings ---
    draw_shades = false,
    draw_outline = false,
    draw_borders = true,
    draw_graph_borders = true,
    border_width = 0,
    border_inner_margin = 0,
    border_outer_margin = 0,

--- Text settings ---
    override_utf8_locale = true,
    use_xft = true,
    font = 'Bold:size= 9',
    xftalpha = 1, 

--- Color settings ---
    default_color = '#0A960F',
    color0 = '#FFFFFF',
    color1 = '#0998ED',
    color2 = '#C37D0E',
    color3 = '#0EB3C3',
    color4 = '#FCE94F',
}
conky.text = [[
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 35x35}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 262,0 -s 35x35}
${voffset -7}${color3}${font Roboto Black:size=17}${alignc}${time %H:%M:%S}
${voffset -13}${font Roboto Black:size=13}${alignc}${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -10}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM ${color}${font} Arch Linux Xfce                      ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}$sysname kernel: ${font}$kernel${alignr} $machine}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Czas działania: ${font}${alignr}$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Temperatura gpu: ${font}${alignr}${exec sensors | grep 'Core 0' | awk '{print $3}' | cut -c2-3}${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki do aktualizacji: ${font}${alignr 8}${color4}${execi 60 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki zainstalowane: ${font}${alignr}${execi 10 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Ostatnia aktualizacja: ${font}${alignr}${voffset 1}${execi 10 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font}   Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU@3.70GHz ${color0} 
${color0}${alignc 50}${voffset -3}${cpubar cpu1 8,148}${alignr}${cpubar cpu2 8,148}
${alignc 30}${voffset -3}${color}${font Roboto Black:size=10}Core1 ${font}${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}Core2 ${font}${cpu cpu2}%
${color0}${alignc 50}${voffset -3}${cpubar cpu3 8,148}${alignr}${cpubar cpu4 8,148}
${alignc 30}${voffset -3}${color}${font Roboto Black:size=10}Core3 ${font}${cpu cpu3}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}Core4 ${font}${cpu cpu4}%
##########
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 47}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 1} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 2} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 3} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 4} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 5} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}${font}${alignr}${top cpu 6} %
${voffset -16}${alignr}${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY ${font}${color}$memperc% ${color0}${membar 8}
${voffset -10}${color}${hr}
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: ${font}$mem of $memmax${alignr}${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: ${font}${memeasyfree}${alignr}
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: ${font}$buffers${alignr}${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: ${font}$cached${alignr}
${voffset -15}${color}${voffset 5}${hr}
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}${font}${alignr}${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}${font}${alignr}${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}${font}${alignr}${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}${font}${alignr}${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}${font}${alignr}${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}${font}${alignr}${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}${font} sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,53 F57900 FCAF3E}
#root
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Root used: (${fs_type /}) ${font}${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /}% ${color0}
# home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /home}) ${font}${fs_used /home} of ${fs_size /home} ${color} ${fs_used_perc /home}% ${color0}
# boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot}) ${font}${fs_used /boot} of ${fs_size /boot} ${color}  ${fs_used_perc /boot}% ${color0}
# swap
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: ${font}$swap of $swapmax ${color}${alignr}$swapperc% ${color0}${swapbar 8,55}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: ${font}${diskio_write /dev/sda2}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: ${font}${diskio_read /dev/sda2}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 192.168.1.1 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600 curl -s -m 2 http://icanhazip.com/}
##########
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected ${hr}
${if_existing /proc/net/route eno1}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totaldown eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph eno1 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totalup eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph eno1 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route eno1}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totaldown eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph eno1 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totalup eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph eno1 8,85  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route eno1}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totaldown eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph eno1 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf eno1} kB/s ${alignr}${totalup eno1}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph eno1 8,85  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}${hr}
${color}${execi 300 curl -s -m 2 wttr.in/Szczecin?lang=pl | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}
]];
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

amator85

#17
robson75 ogólnie dzięki za poradę

pierwsze co zrobiłem to skonwertowałem starą składnie na nową

ogólnie miałem z tym parę problemów ale opiszę jak to zrobiłem:
zainstalowałem z terminala program lua 5.4.4 choć nie wiem czy to było konieczne

potem wszedłem na stronę ze skryptem

https://raw.githubusercontent.com/brndnmtthws/conky/master/extras/convert.lua

aby go zapisać klikamy prawym przyciskiem myszy i dajemy zapisz jako... nic nie zmieniamy i zapisujemy na pulpicie, po zapisaniu tworzy nam się plik convert.lua

potem klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz plik convert.lua i klikamy właściwości
przechodzimy do zakładki uprawnienia, wszędzie zaznaczyłem dostęp na odczyt i zapis a na końcu kliknąłem opcję "zezwolenie na wykonanie pliku jako program"

na końcu wpisałem w terminalu komendę
sudo /home/linux/Pulpit/convert.lua ~/.conkyrc          tam gdzie u mnie pisze linux u ciebie musi być twoja nazwa użytkownika

i to wszystko, plik conkyrc został skonwertowany na nową składnie

i w chwili obecnej wygląda tak
conky.config = {
    background = true,
    font = 'Snap.se:size=8',
    font = 'Snap.se:size=8',
    use_xft = true,
    xftalpha = 0.1,
    update_interval = 1.0,
    total_run_times = 0,
    own_window = true,
    own_window_type = 'normal',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',
    double_buffer = true,
    draw_shades = true,
    draw_outline = false,
    draw_borders = false,
    draw_graph_borders = false,
    minimum_width = 206, minimum_height = 5,
    maximum_width = 175,
    default_color = '#ffffff',
    default_shade_color = '#000000',
    default_outline_color = '#000000',
    alignment = 'top_right',
    gap_x = 10,
    gap_y = 30,
    no_buffers = true,
    cpu_avg_samples = 2,
    override_utf8_locale = false,
    uppercase = false,-- set to yes if you want all text to be in uppercase
    use_spacer = 'no',

};

conky.text = [[
${font LCD:style=Bold:pixelsize=32}${alignc}${time %H:%M:%S}${font Snap.se:size=8}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}SYSTEM${font Snap.se:size=8} ${hr 1 }

System: $alignr$sysname
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg

CPU       ${alignc} ${freq}MHz / ${hwmon temp 1}C ${alignr}(${cpu cpu1}%)
${cpubar 4 cpu1}
${cpugraph ffffff ffffff}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${hr 1}
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}

${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}FILESYSTEM ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}

Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
 
${font Aerial:style=Bold:pixelsize=12}NETWORK ${font Snap.se:size=8}${hr 1}

Hostname: $alignr$nodename
IP Address: ${alignr}${execi 10600 curl -s -m 2 http://icanhazip.com/}
Down ${downspeed lo} k/s ${alignr}Up ${upspeed lo} k/s
${downspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff} ${alignr}${upspeedgraph lo 25,107 ffffff ffffff}
Total ${totaldown lo} ${alignr}Total ${totalup lo}
]];


Kolego robson75 aby przeźroczystość działała dobrze to usunąłem ze swojego configu wszystkie wpizy zaczynające się na own i wkleiłem wszystkie wpisy zaczynające się na own od Ciebie

own_window = true,
    own_window_type = 'normal',
    own_window_transparent = true,
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager',

od tej pory wszystko chodzi elegancko, przeźroczystość działa idealnie i nic się nie baguje jak miało to miejsce na starym configu

uporałem się też z wyświetlaniem adresu ip dodając twój wpis
${execi 10600 curl -s -m 2 http://icanhazip.com/}
mam rozumieć że on ten adres ip pobiera przez stronę ?


dziś nuż nie miałem czasu ale jutro będę się bawił z wyświetlaniem UP/DOWN w zakładce network bo tego jeszcze nie zrobiłem

mam nadzieję że komuś się przyda to co napisałem

CDeB

#18
Może zaciekawi cię fragment mojego configu Conkiego w sekcji sieci. jeżeli używasz laptopa to będzie się "automatycznie" przełączał w zależności czy używasz sieci bezprzewodowej czy kabla.

${color }${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Połączeń:${color 9BFF00} ${tcp_portmon 1 65535 count}${alignr}${color EEFFEE}przych.: ${color 9BFF00}${tcp_portmon 1 32767 count}${color EEFFEE}, wych.: ${color 9BFF00}${tcp_portmon 32768 61000 count}${color }
${color EEFFEE}SIEĆ ${color 9BFF00}${addrs wlan0} $alignr${color EEFFEE}(interfejs: ${color 9BFF00}${gw_iface}${color })
#${color EEFFEE}Pobr./wysł. dzisiaj: $alignr${color }${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}/${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}${color}
#${color EEFFEE}Pobr./wysł. wczoraj: $alignr${color }${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}/${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}${color}
${color EEFFEE}Pobr./wysł. z 30 dni: $alignr${color 9BFF00}${execi 60 vnstat -d | awk '/[:digit:]\//{if($3~/M/){a+=$2} if($3~/G/){b+=$2}}END{printf "%s%.2f%s\n","", (a + b*1024)/1024, " GiB"}'}${color }/${color 9BFF00}${execi 60 vnstat -d | awk '/[:digit:]\//{if($6~/M/){a+=$5} if($6~/G/){b+=$5}}END{printf "%s%.2f%s\n", "", (a + b*1024)/1024, " GiB"}'}${color}
${if_existing /proc/net/route wlan0}${color EEFFEE}ESSID: ${alignr}${color 9BFF00}${wireless_essid wlan0}${color }
${color EEFFEE}Przepustowość sieci: ${alignr}${color 9BFF00}${wireless_bitrate wlan0}${color EEFFEE} dla ${color 9BFF00}${wireless_freq wlan0}${color }
${color EEFFEE}MAC / kanał:${alignr}${color 9BFF00}${wireless_ap wlan0}${color } / ${color 9BFF00}${wireless_channel wlan0}
${color EEFFEE}Jakość sygnału: ${color 9BFF00}${wireless_link_qual_perc wlan0}%${color EEFFEE}$alignr${wireless_link_bar 8,150 wlan0}${color}
${color EEFFEE}Pobieranie: ${color 9BFF00}${downspeed wlan0}${goto 170}${color EEFFEE}Wysyłanie: ${color 9BFF00}${upspeed wlan0}${color }
${downspeedgraph wlan0 17,140 335533 EEFFEE -l}${goto 150}${upspeedgraph wlan0 17,140 335533 EEFFEE -l}
${voffset -23}${font :bold:size=8} P:${color }${downspeed wlan0}${goto 150}${color } W: ${color }${upspeed wlan0}${color }
${else}${if_existing /proc/net/route eth0}Kabel - eth0
Przepustowość sieci: ${alignr}${wireless_bitrate eth0}
Suma pobranych: ${alignr}${totaldown eth0}
Suma wysłanych: ${alignr}${totalup eth0}
${font :size=8}Pobieranie: ${alignr}Wysyłanie:
${downspeed eth0} ${alignr}${upspeed eth0}
${downspeedgraph eth0 17,120}$alignr${upspeedgraph eth0 17,120}
${else}${if_existing /proc/net/route eno1}Połączenie kablowe
Przepustowość sieci: ${alignr}${wireless_bitrate eno1}
Suma pobranych: ${alignr}${totaldown eno1}
Suma wysłanych: ${alignr}${totalup eno1}
${font :size=8}Pobieranie: ${alignr}Wysyłanie:
${downspeed eno1} ${alignr}${upspeed eno1}
${downspeedgraph eno1 17,120}$alignr${upspeedgraph eno1 17,120}
${else}${alignc}Brak połączenia z siecią ${endif}${endif}${endif}
${voffset -5}$hr

Całość wygląda tak:Sam config zaś tak:

conky.config = {
    alignment = 'top_right',
    background = false,
    border_width = 0.5,
    cpu_avg_samples = 4,
    default_color = 'EEFFEE',
    default_outline_color = 'grey',
    default_shade_color = 'black',
    draw_borders = true,
    draw_graph_borders = true,
    draw_outline = false,
    draw_shades = false,
    use_xft = true,
    font = 'DejaVu Sans Mono:size=8',
    gap_x = 5,
    gap_y = 24,
    minimum_height = 5,
    minimum_width = 5,
    net_avg_samples = 2,
    double_buffer = true,
    out_to_console = false,
    out_to_stderr = false,
    extra_newline = false,
    own_window = true,
    own_window_colour = '000000',
    own_window_class = 'Conky',
    own_window_argb_visual = true,
    own_window_argb_count = 0,
    own_window_type = 'dock',
    own_window_transparent = true,
    own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
    stippled_borders = 0,
    update_interval = 1,
    uppercase = false,
    use_spacer = 'none',
    show_graph_scale = false,
    show_graph_range = false
}

conky.text = [[
#pomarańcz FF9B00
#błękit FF9B00
#${color EEFFEE}Info:$color ${scroll 40 ${time %A, %d %B, %V tydzień %Y} roku - $sysname $nodename $kernel ${execi 3600 cat /etc/issue.net} $machine  ${execi 600 ansiweather -l Gdynia,PL -a false}${execi 3600 ansiweather -l Gdynia,PL -a false -f 3}${execi 600 ansiweather -l Trondheim,NO -a false}${execi 3600 ansiweather -l Trondheim,NO -a false -f 3} }
$alignc$sysname $nodename ${color 9BFF00}$kernel ${color }$machine
#$alignc${execi 3600 cat /etc/issue.net} $machine
#${font DejaVu Sans Mono :bold:size=20}${alignc}  ${time %H:%M}${font DejaVu Sans Mono :bold:size=10}${color EEFFEE}${alignc} ${time %S}${font }
${voffset -6}$hr ${font :bold:size=8}
${color EEFFEE}Działa od:${color 9BFF00} $uptime_short ${alignr}${color EEFFEE}Dostępne aktualizacje: ${color 9BFF00}${execi 360 aptitude search "~U" | wc -l}${color }
${color EEFFEE}${alignc}AMD Ryzen 9 7940HS
${color EEFFEE}${alignc}Zarządca: ${color 9BFF00}${execi 3600 cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_driver} ${color }/${color 9BFF00} ${execi 600 cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor}
${color EEFFEE}${alignc}Taktowanie:$color $freq_g GHz ($freq MHz)
${color EEFFEE}${cpubar cpu1 8,180}${goto 190}${color EEFFEE} Rdzeń 1:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu1}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu2 8,180}${goto 190}${color EEFFEE} Rdzeń 2:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu2}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu3 8,180}${goto 190}${color EEFFEE} Rdzeń 3:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu3}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu4 8,180}${goto 190}${color EEFFEE} Rdzeń 4:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu4}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu5 8,180}${goto 190}${color EEFFEE} Rdzeń 5:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu5}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu6 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 6:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu6}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu7 8,180}${goto 190}${color EEFFEE} Rdzeń 7:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu7}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu8 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 8:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu8}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu9 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 9:  ${color 9BFF00} ${cpu cpu9}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu10 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 10: ${color 9BFF00}${cpu cpu10}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu11 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 11: ${color 9BFF00}${cpu cpu11}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu12 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 12: ${color 9BFF00}${cpu cpu12}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu13 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 13: ${color 9BFF00}${cpu cpu13}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu14 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 14: ${color 9BFF00}${cpu cpu14}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu15 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 15: ${color 9BFF00}${cpu cpu15}% ${color }
${color EEFFEE}${cpubar cpu16 8,180}${goto 190} ${color EEFFEE}Rdzeń 16: ${color 9BFF00}${cpu cpu16}% ${color }
$alignc${cpugraph cpu0 32,285 EEFFEE FFE1CC -l}
${voffset -38}${font DejaVu Sans Mono :size=20}${alignc}${color EEFFEE} $cpu% ${font :bold:size=8} ${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Procesy:${color 9BFF00} ${processes} ${color }/${color 9BFF00} ${running_processes} ${goto 130} ${color EEFFEE}wątki:${color 9BFF00} ${threads} ${color }/${color 9BFF00} ${running_threads}
${color EEFFEE}Obciążenie:${color 9BFF00} ${loadavg 1}${color } -${color 9BFF00} ${loadavg 2}${color } - ${color 9BFF00}${loadavg 3}${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Temperatura CPU: ${color 9BFF00}${goto 145}${execi 5 sensors | grep "edge" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}${color }${alignr}${color EEFFEE}${execibar 5 8,100 sensors | grep "edge" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}
${color EEFFEE}Temperatura TCtr: ${color 9BFF00}${goto 145}${execi 5 sensors | grep "Tctl" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}${color }${alignr}${color EEFFEE}${execibar 5 8,100 sensors | grep "Tctl" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}
#${color EEFFEE}Temp. SSD M2 (1): ${color 9BFF00}${goto 145}${execi 5 sensors | grep "Composite" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}${color }${color EEFFEE}${alignr}${execibar 5 8,100 sensors | grep "Composite" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}
#${color EEFFEE}Temp. SSD M2 (2): ${color 9BFF00}${goto 145}${execi 5 sensors | grep "Sensor 2" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}${color }${color EEFFEE}${alignr}${execibar 5 8,100 sensors | grep "Sensor 2" |cut -d+ -f2 |cut -d\  -f1}
${color EEFFEE}Mostek PN "vddnb": ${color 9BFF00}${goto 145}${execi 3 sensors | grep "vddnb" |cut -c 13-16} mV${color }
${color EEFFEE}PPT: ${color 9BFF00}${goto 142}${execi 3 sensors | grep "PPT" |cut -c 13-22}${color }
${color EEFFEE}vddgfx: ${color 9BFF00}${goto 142}${execi 3 sensors | grep "vddgfx" |cut -c 13-22}${color }
${color EEFFEE}Wentylator CPU: ${color 9BFF00}${goto 142}${execi 3 sensors | grep "cpu_fan" |cut -c 13-22}${color }
${color EEFFEE}Wentylator GPU: ${color 9BFF00}${goto 142}${execi 3 sensors | grep "gpu_fan" |cut -c 13-22}${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}BATERIA ${color 9BFF00}${battery_percent BAT1}%${color EEFFEE}${alignr}${battery_bar 8,145 BAT1}${color }
${color }Model: ${color 9BFF00}${execi 3600 cat /sys/class/power_supply/BAT1/model_name} ${color }-${color 9BFF00} ${execi 3600 cat /sys/class/power_supply/BAT1/technology}${alignr}${execi 360 cat /sys/class/power_supply/BAT1/voltage_now | cut -c1-2},${execi 360 cat /sys/class/power_supply/BAT1/voltage_now | cut -c3} V${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE} /: ${alignr}${color }Zajęte: ${color 9BFF00}${fs_used /} ${color }(${fs_used_perc /}%) z ${color 9BFF00}${fs_size /}
${color EEFFEE}${fs_bar 8,145 /}${alignr}${color }wolne: ${color 9BFF00}${fs_free_perc /}% - ${color }${fs_free /}${color }
${color EEFFEE} /home: ${alignr}${color }Zajęte: ${color 9BFF00}${fs_used /home}${color } (${fs_used_perc /home}%) z ${color 9BFF00}${fs_size /home}
${color EEFFEE}${fs_bar 8,145 /home}${alignr}${color }wolne: ${color 9BFF00}${fs_free_perc /home}% ${color }- ${fs_free /home}${color }
#${color EEFFEE} /boot/efi: ${alignr}${color }Zajęte: ${color 9BFF00}${fs_used /boot/efi} ${color }(${fs_used_perc /boot/efi}%) z ${color 9BFF00}${fs_size /boot/efi}
#${color EEFFEE}${fs_bar 8,145 /boot/efi}${alignr}${color }wolne: ${color 9BFF00}${fs_free_perc /boot/efi}% - ${color }${fs_free /boot/efi}${color }
partycja wymiany ${alignr}Zajęte: ${color 9BFF00}$swap${color } z ${color 9BFF00}$swapmax
${color }${swapbar 8,145}
${color EEFFEE}I/O: ${color 9BFF00} ${diskio nvme1n1} ${goto 150}${color EEFFEE}I/O:${color 9BFF00} ${diskio nvme0n1}${color }
${diskiograph nvme1n1 17,140 335533 EEFFEE -l}${goto 150}${diskiograph nvme0n1 17,140 335533 EEFFEE -l}
${voffset -23}${font :bold:size=8}${color EEFFEE} SKHynix ${goto 150} Samsung${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Pamięć ${color 9BFF00}${memperc}%${color EEFFEE} zajęte ${color EEFFEE}${alignr}${membar 8,150}
${color EEFFEE}Zajęta: ${color 9BFF00}${alignr}$mem${color } z ${color 9BFF00}$memmax${color }
${color EEFFEE}Bezwzględnie zajęta: ${color 9BFF00}${alignr}${memwithbuffers}${color }
${color EEFFEE}Bufory: ${alignr}${color 9BFF00}${buffers}${color }
${color EEFFEE}Podręczna: ${alignr}${color 9BFF00}${cached}${color }
${color EEFFEE}Śmieci: ${color 9BFF00}${alignr}${memdirty}${color }
${color EEFFEE}Wolna pamięć: ${color 9BFF00}${alignr}${memeasyfree}${color }
${color EEFFEE}Bezwzględnie wolna: ${alignr}${color 9BFF00}${memfree}${color }
#${color EEFFEE}Partycja wymiany: ${color 9BFF00}${alignr}${swap} ${color }z ${color 9BFF00}${swapmax}${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Entropia ${color 9BFF00}${entropy_avail}${color } / ${color 9BFF00}${entropy_poolsize}${color }${alignr}${entropy_bar 8,105}  ${color 9BFF00}${entropy_perc}%${color }
${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Nazwa${goto 135} PID${goto 190}CPU%${goto 240}MEM%
${color EEFFEE} ${top name 1}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 1}${goto 190}${top cpu 1}${goto 240}${top mem 1}
${color EEFFEE} ${top name 2}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 2}${goto 190}${top cpu 2}${goto 240}${top mem 2}
${color EEFFEE} ${top name 3}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 3}${goto 190}${top cpu 3}${goto 240}${top mem 3}
${color EEFFEE} ${top name 4}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 4}${goto 190}${top cpu 4}${goto 240}${top mem 4}
${color EEFFEE} ${top name 5}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 5}${goto 190}${top cpu 5}${goto 240}${top mem 5}
${color EEFFEE} ${top name 6}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 6}${goto 190}${top cpu 6}${goto 240}${top mem 6}
${color EEFFEE} ${top name 7}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 7}${goto 190}${top cpu 7}${goto 240}${top mem 7}
${color EEFFEE} ${top name 8}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 8}${goto 190}${top cpu 8}${goto 240}${top mem 8}
${color EEFFEE} ${top name 9}${color 9BFF00} ${goto 130}${top pid 9}${goto 190}${top cpu 9}${goto 240}${top mem 9}
${color }${voffset -3}$hr
${color EEFFEE}Połączeń:${color 9BFF00} ${tcp_portmon 1 65535 count}${alignr}${color EEFFEE}przych.: ${color 9BFF00}${tcp_portmon 1 32767 count}${color EEFFEE}, wych.: ${color 9BFF00}${tcp_portmon 32768 61000 count}${color }
${color EEFFEE}SIEĆ ${color 9BFF00}${addrs wlan0} $alignr${color EEFFEE}(interfejs: ${color 9BFF00}${gw_iface}${color })
#${color EEFFEE}Pobr./wysł. dzisiaj: $alignr${color }${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $2 $3}'}/${execi 60 vnstat | grep "today" | awk '{print $5 $6}'}${color}
#${color EEFFEE}Pobr./wysł. wczoraj: $alignr${color }${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $2 $3}'}/${execi 60 vnstat | grep "yesterday" | awk '{print $5 $6}'}${color}
${color EEFFEE}Pobr./wysł. z 30 dni: $alignr${color 9BFF00}${execi 60 vnstat -d | awk '/[:digit:]\//{if($3~/M/){a+=$2} if($3~/G/){b+=$2}}END{printf "%s%.2f%s\n","", (a + b*1024)/1024, " GiB"}'}${color }/${color 9BFF00}${execi 60 vnstat -d | awk '/[:digit:]\//{if($6~/M/){a+=$5} if($6~/G/){b+=$5}}END{printf "%s%.2f%s\n", "", (a + b*1024)/1024, " GiB"}'}${color}
${if_existing /proc/net/route wlan0}${color EEFFEE}ESSID: ${alignr}${color 9BFF00}${wireless_essid wlan0}${color }
${color EEFFEE}Przepustowość sieci: ${alignr}${color 9BFF00}${wireless_bitrate wlan0}${color EEFFEE} dla ${color 9BFF00}${wireless_freq wlan0}${color }
${color EEFFEE}MAC / kanał:${alignr}${color 9BFF00}${wireless_ap wlan0}${color } / ${color 9BFF00}${wireless_channel wlan0}
${color EEFFEE}Jakość sygnału: ${color 9BFF00}${wireless_link_qual_perc wlan0}%${color EEFFEE}$alignr${wireless_link_bar 8,150 wlan0}${color}
${color EEFFEE}Pobieranie: ${color 9BFF00}${downspeed wlan0}${goto 170}${color EEFFEE}Wysyłanie: ${color 9BFF00}${upspeed wlan0}${color }
${downspeedgraph wlan0 17,140 335533 EEFFEE -l}${goto 150}${upspeedgraph wlan0 17,140 335533 EEFFEE -l}
${voffset -23}${font :bold:size=8} P:${color }${downspeed wlan0}${goto 150}${color } W: ${color }${upspeed wlan0}${color }
${else}${if_existing /proc/net/route eth0}Kabel - eth0
Przepustowość sieci: ${alignr}${wireless_bitrate eth0}
Suma pobranych: ${alignr}${totaldown eth0}
Suma wysłanych: ${alignr}${totalup eth0}
${font :size=8}Pobieranie: ${alignr}Wysyłanie:
${downspeed eth0} ${alignr}${upspeed eth0}
${downspeedgraph eth0 17,120}$alignr${upspeedgraph eth0 17,120}
${else}${if_existing /proc/net/route eno1}Połączenie kablowe
Przepustowość sieci: ${alignr}${wireless_bitrate eno1}
Suma pobranych: ${alignr}${totaldown eno1}
Suma wysłanych: ${alignr}${totalup eno1}
${font :size=8}Pobieranie: ${alignr}Wysyłanie:
${downspeed eno1} ${alignr}${upspeed eno1}
${downspeedgraph eno1 17,120}$alignr${upspeedgraph eno1 17,120}
${else}${alignc}Brak połączenia z siecią ${endif}${endif}${endif}
${voffset -5}$hr
${alignc}${color EEFFEE}Num Lock: ${color 9BFF00}${key_num_lock } ${color EEFFEE}Caps Lock: ${color 9BFF00}${key_caps_lock } ${color EEFFEE}Scroll Lock: ${color 9BFF00}${key_scroll_lock }
]]

robson75

Nie cytujcie treści która powinna być w znacznikach code, z tego względu że jest problem z kopiowaniem takiego fragmentu. Gdyby był w znaczniku code to wystarczy kliknąć zaznacz i wtedy bez problemu można go skopiować.
Wystarczy tylko przed wklejeniem wpisać takI po między, w samym środku wkleić tekst.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

amator85

CDeB fajny ten twój config :)
pewnie coś zapożyczę od niego :)

amator85

Hej, pojawił się pewnie problem z conky i nie bardzo wiem jak go rozwiązać
Zainstalowałem najnowsze ubuntu 24.04 i conky tam działa ale wszystko jest jak by w powiększeniu i conky jest prawie od samej góry monitora do samego doł, tak jak by był rozciągnięty czy coś w tym stylu

jakieś pomysły na rozwiązanie problemu aby wyglądał jak na 22.04 ?

CDeB

Cytat: amator85 w Czerwiec 16, 2024, 04:22:15 PMHej, pojawił się pewnie problem z conky i nie bardzo wiem jak go rozwiązać
Zainstalowałem najnowsze ubuntu 24.04 i conky tam działa ale wszystko jest jak by w powiększeniu i conky jest prawie od samej góry monitora do samego doł, tak jak by był rozciągnięty czy coś w tym stylu

jakieś pomysły na rozwiązanie problemu aby wyglądał jak na 22.04 ?

Zmniejsz czcionkę w pliku konfiguracyjnym ~/.conkyrc

Wpierw zmniejsz w globalnym ustawieniu np. z 8 na 7:

font = 'DejaVu Sans Mono:size=7',
następnie pozmieniaj w całym pliku konfiguracyjnym czcionkę o jeden punkt w dół, np. z 8 na 7:

${font :bold:size=7}
Powinno załatwić sprawę. Czcionka będzie wizualnie ciut mniejsza, ale nie będzie Ci się Conky rozjeżdżać. Jeżeli nie będzie Ci to pasować kombinuj z innym krojem czcionki.

Zobacz najnowsze wiadomości na forum