Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Jak się dobrać w konsoli do zamontowanego DVD na USB

Zaczęty przez m72, Styczeń 16, 2021, 11:04:57 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

m72

EDIT: Pytanie dotyczy tylko montowania płyt audio CD, płyty ze zwykłymi plikami daje się montować.

Jak w temacie. Podłączam od czasu do czasu zewnętrzny napęd DVD i montuje sie on jako sr0 .................. tylko gdzie ?
Napęd działa, w X-ach wszystko da się normalnie odczytywać ale jak się dostac do napędu z konsoli. Gdzie on jest ?
Czemu to tak skomplikowano, kiedyś pamiętam napędy się montowało w MNT i grała gitara, teraz jest jakieś bagno.
findmnt daje wynik --->


TARGET                                 SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
/                                      /dev/sdc1  ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
├─/sys                                 sysfs      sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/kernel/security               securityfs securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/cgroup                     tmpfs      tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/unified           cgroup2    cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/systemd           cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio  cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/cpuset            cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/perf_event        cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/rdma              cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/blkio             cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/pids              cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/memory            cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/freezer           cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/hugetlb           cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct       cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
│ │ └─/sys/fs/cgroup/devices           cgroup     cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
│ ├─/sys/fs/pstore                     pstore     pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/bpf                        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
│ ├─/sys/kernel/debug                  debugfs    debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/kernel/tracing                tracefs    tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/fuse/connections           fusectl    fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/sys/kernel/config                 configfs   configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/proc                                proc       proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/proc/sys/fs/binfmt_misc           systemd-1  autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=640
├─/dev                                 udev       devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=6095352k,nr_inodes=1523838,mode=755
│ ├─/dev/pts                           devpts     devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
│ ├─/dev/shm                           tmpfs      tmpfs           rw,nosuid,nodev
│ ├─/dev/hugepages                     hugetlbfs  hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
│ └─/dev/mqueue                        mqueue     mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/run                                 tmpfs      tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1228260k,mode=755
│ ├─/run/lock                          tmpfs      tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
│ ├─/run/timeshift/backup              /dev/sdc1  ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
│ └─/run/user/1000                     tmpfs      tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=1228256k,mode=700,uid=1000,gid=1000
│   ├─/run/user/1000/gvfs              gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
│   └─/run/user/1000/doc               /dev/fuse  fuse            rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
├─/snap/core18/1944                    /dev/loop0 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/snap/gnome-3-28-1804/145            /dev/loop1 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/snap/notepad-plus-plus/253          /dev/loop2 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/home                                /dev/sdc5  ext4            rw,relatime
├─/snap/wine-platform-5-stable/16      /dev/loop3 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/snap/wine-platform-runtime/206      /dev/loop4 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/snap/wine-platform-runtime/200      /dev/loop7 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/snap/snapd/10707                    /dev/loop5 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/snap/gtk-common-themes/1514         /dev/loop6 squashfs        ro,nodev,relatime
├─/media/grga/Nowy                     /dev/sdb1  fuseblk         rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
├─/media/grga/5832AE4032AE22CC         /dev/sda2  fuseblk         ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
└─/media/grga/Zastrzeżone przez system /dev/sda1  fuseblk         rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096lsblk daje wynikNAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0  55,4M  1 loop /snap/core18/1944
loop1    7:1    0 162,9M  1 loop /snap/gnome-3-28-1804/145
loop2    7:2    0   5,5M  1 loop /snap/notepad-plus-plus/253
loop3    7:3    0 303,1M  1 loop /snap/wine-platform-5-stable/16
loop4    7:4    0 337,8M  1 loop /snap/wine-platform-runtime/206
loop5    7:5    0  31,1M  1 loop /snap/snapd/10707
loop6    7:6    0  64,8M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1514
loop7    7:7    0 337,6M  1 loop /snap/wine-platform-runtime/200
sda      8:0    0 223,6G  0 disk
├─sda1   8:1    0   549M  0 part /media/grga/Zastrzeżone przez system
├─sda2   8:2    0 222,5G  0 part /media/grga/5832AE4032AE22CC
└─sda3   8:3    0   538M  0 part
sdb      8:16   0   1,8T  0 disk
└─sdb1   8:17   0   1,8T  0 part /media/grga/Nowy
sdc      8:32   0 238,5G  0 disk
├─sdc1   8:33   0 119,2G  0 part /run/timeshift/backup
├─sdc2   8:34   0     1K  0 part
└─sdc5   8:37   0 119,3G  0 part /home
sr0     11:0    1 380,3M  0 rom


lshw daje wynik --->buka
    description: Computer
    width: 64 bits
    capabilities: smp vsyscall32
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
          size: 12GiB
     *-cpu:0
          product: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 1
          bus info: cpu@0
          size: 2094MHz
          capacity: 2395MHz
          width: 64 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida arat flush_l1d cpufreq
     *-cpu:1
          product: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 2
          bus info: cpu@1
          size: 1834MHz
          capacity: 2395MHz
          width: 64 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 popcnt aes lahf_lm epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida arat flush_l1d cpufreq
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 5520 I/O Hub to ESI Port
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 22
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 22
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:24
        *-pci:1
             description: PCI bridge
             product: 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 3
             bus info: pci@0000:00:03.0
             version: 22
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:25 ioport:2000(size=4096) memory:f2000000-f40fffff ioport:ec000000(size=100663296)
           *-display
                description: VGA compatible controller
                product: GT218 [NVS 300]
                vendor: NVIDIA Corporation
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                version: a2
                width: 64 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
                configuration: driver=nvidia latency=0
                resources: irq:41 memory:f2000000-f2ffffff memory:ec000000-efffffff memory:f0000000-f1ffffff ioport:2000(size=128) memory:c0000-dffff
           *-multimedia
                description: Audio device
                product: High Definition Audio Controller
                vendor: NVIDIA Corporation
                physical id: 0.1
                bus info: pci@0000:02:00.1
                version: a1
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: bus_master cap_list
                configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
                resources: irq:17 memory:f4000000-f4003fff
        *-pci:2
             description: PCI bridge
             product: 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 7
             bus info: pci@0000:00:07.0
             version: 22
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:26
        *-generic:0 UNCLAIMED
             description: PIC
             product: 7500/5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 14
             bus info: pci@0000:00:14.0
             version: 22
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: 8259 cap_list
             configuration: latency=0
        *-generic:1 UNCLAIMED
             description: PIC
             product: 7500/5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 14.1
             bus info: pci@0000:00:14.1
             version: 22
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: 8259 cap_list
             configuration: latency=0
        *-generic:2 UNCLAIMED
             description: PIC
             product: 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 14.2
             bus info: pci@0000:00:14.2
             version: 22
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: 8259 cap_list
             configuration: latency=0
        *-generic:3
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16
             bus info: pci@0000:00:16.0
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a00000-e0a03fff
        *-generic:4
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.1
             bus info: pci@0000:00:16.1
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a04000-e0a07fff
        *-generic:5
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.2
             bus info: pci@0000:00:16.2
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a08000-e0a0bfff
        *-generic:6
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.3
             bus info: pci@0000:00:16.3
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a0c000-e0a0ffff
        *-generic:7
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.4
             bus info: pci@0000:00:16.4
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a10000-e0a13fff
        *-generic:8
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.5
             bus info: pci@0000:00:16.5
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a14000-e0a17fff
        *-generic:9
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.6
             bus info: pci@0000:00:16.6
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a18000-e0a1bfff
        *-generic:10
             description: System peripheral
             product: 5520/5500/X58 Chipset QuickData Technology Device
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 16.7
             bus info: pci@0000:00:16.7
             version: 22
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=ioatdma latency=0
             resources: irq:0 memory:e0a1c000-e0a1ffff
        *-usb:0
             description: USB controller
             product: 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1a
             bus info: pci@0000:00:1a.0
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: uhci bus_master cap_list
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:16 ioport:1800(size=32)
        *-usb:1
             description: USB controller
             product: 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1a.1
             bus info: pci@0000:00:1a.1
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: uhci bus_master cap_list
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0
             resources: irq:17 ioport:1820(size=32)
        *-usb:2
             description: USB controller
             product: 82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1a.7
             bus info: pci@0000:00:1a.7
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci-pci latency=0
             resources: irq:18 memory:f4504000-f45043ff
        *-multimedia
             description: Audio device
             product: 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1b
             bus info: pci@0000:00:1b.0
             version: 00
             width: 64 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=snd_hda_intel latency=0
             resources: irq:39 memory:f4500000-f4503fff
        *-pci:3
             description: PCI bridge
             product: 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1c
             bus info: pci@0000:00:1c.0
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:27 ioport:4000(size=4096) memory:e0000000-e01fffff ioport:e0200000(size=2097152)
        *-pci:4
             description: PCI bridge
             product: 82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 1c.4
             bus info: pci@0000:00:1c.4
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pci normal_decode bus_master cap_list
             configuration: driver=pcieport
             resources: irq:28 ioport:5000(size=4096) memory:f4100000-f41fffff ioport:e0400000(size=2097152)
         
Czy ktoś by mógł napisać jak rozwiązać ten problem, ale tak bez filozofii ? Z góry dzięku.

pavbaranov

Jeszcze więcej kolorków, a nie napisałeś istotnej rzeczy - jaki system. Najprawdopodobniej jednak, napęd podmontowany automatycznie napęd będziesz miał w:
/run/media/$USER/nazwa
gdzie $USER to nazwa pod jaką widoczny jesteś w systemie jako użytkownik, a "nazwa", to nazwa pod jaką widziana jest zawartość DVD; może to być np. tytuł filmu ot, choćby A_STAR_IS_BORN

m72

System Mint 20.
Nie ma katalogu media w run.
Generalnie chciałem sprawdzić czy da się skopiować płytę audio programem dd. Podobno jest stworzony do kopiowania wszystkiego co się rusza i nie rusza ale coś mi nie działa.


pavbaranov

Może to być mount w /run/. Prosto u mnie znaleźć to np. w przeglądarce plików, która po prostu wyświetlić może ścieżkę. Polecenie:
mount | grep -i sr0
też winno Ci to zwrócić (zakładam, że masz jeden napęd DVD i ten, który interesuje Cię jest właśnie pierwszy).

m72

Tak, jest mount w run ale jest tam tylko plik "utab" z zawartością


SRC=/dev/loop0 TARGET=/snap/core18/1944 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop1 TARGET=/snap/gnome-3-28-1804/145 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop2 TARGET=/snap/notepad-plus-plus/253 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop3 TARGET=/snap/wine-platform-5-stable/16 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop4 TARGET=/snap/wine-platform-runtime/206 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop7 TARGET=/snap/wine-platform-runtime/200 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop5 TARGET=/snap/snapd/10707 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/loop6 TARGET=/snap/gtk-common-themes/1514 ROOT=/ OPTS=x-gdu.hide
SRC=/dev/sdb1 TARGET=/media/grga/Nowy ROOT=/ OPTS=uhelper=udisks2
SRC=/dev/sda2 TARGET=/media/grga/5832AE4032AE22CC ROOT=/ OPTS=uhelper=udisks2
SRC=/dev/sda1 TARGET=/media/grga/Zastrzeżone\040przez\040system ROOT=/ OPTS=uhelper=udisk


Cytatmount | grep -i sr0
nie daje żadnego wyniku

Na płytach CD podobno nie ma żadnego systemu plików więc sobie pomyślałem ze program dd jest wręcz stworzony do kopiowania takich rzeczy jak CD, podobno nawet z taśm magnetycznych daje się kopiować ale chyba z CD sobie nie poradzi.

pavbaranov

Podpiąłeś to cd/dvd? Możesz wpisać też samo mount i winno Ci wyświetlić. Być może masz zainstalowane również narzędzie findmnt, to je po prostu odpal i przeszukaj wynik.

m72

Cytat: pavbaranov w Styczeń 17, 2021, 12:18:25 AM
Podpiąłeś to cd/dvd? Możesz wpisać też samo mount i winno Ci wyświetlić. Być może masz zainstalowane również narzędzie findmnt, to je po prostu odpal i przeszukaj wynik.

Chłopie weź zaśmiecaj. Widać że w ogóle nie przeczytałeś tego co pisałem wcześniej.

CDeB

W mincie napęd montowany jest w /media/"nazwa użytkownika"/"wolumin płyty" przykładowo:

Cytataga@cdeb:/media/aga/Debian 10.6.0 amd64 n$

Tu zamontowana instalka debiana.

Fizycznie napęd jest zamonowany w /dev/sr0

Cytataga@cdeb:/media/aga/Debian 10.6.0 amd64 n$ mount | grep -i sr0
/dev/sr0 on /media/aga/Debian 10.6.0 amd64 n type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)

Jeżeli płyta jest czysta, również powinna się pojawić w punkcie montowania. To analogia do podpięcia czystego pendriva czy świeżo sformatowanej partycji.

Co tu może nie działać, albo czego innego szukasz?

m72

CytatW mincie napęd montowany jest w /media/"nazwa użytkownika"/"wolumin płyty" przykładowo:

Wiem, ale nie płyty audio, spróbuj sam.
Zobacz najnowsze wiadomości na forum