Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Jak skonfigurować conky?

Zaczęty przez Linuxbeginner, Luty 13, 2019, 06:51:30 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

Linuxbeginner

Hej, to znowu ja  :D. Wie ktoś jak skonfigurować conky żeby wyświetlał takie informacje jak na tym zdjęciu + temperatury podzespołów ?https://cn.opendesktop.org/img//hive/content-pre1/132581-1.png


Oczkins92

Musisz poprosić twórce aby wysłał ci swój config ::)
Wszystko dobrze jak nie wnerwia ciebie nic

robson75

#2
@Linuxbeginner
W Debianie jest sprawa utrudniona, ponieważ nie ma w repo conky-manager-a, który pomaga skonfigurować i odpowiednio ustawić conky wyświetlane na pulpicie.
Ja np. używam Arch Linux-a w którego repo jest dostępny conky-manager, a to jest mój obecny config conky

Nawet zrobiłem film jak dodać config conky do conky-managera.
https://youtu.be/P6OvXAdjEsQ
Ale również w Debianie można conky ustawić, tylko to wymaga trochę więcej czasu:https://www.shellhacks.com/install-configure-conky-linux-mint-ubuntu-debian/
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

robson75

#3
Można również uruchomić conky bez conky-manager-a.
Na początek zainstaluj conky.
Następnie utwórz pusty dokument, i nazwij go conkyrc_info, następnie skopiuj mój config conky, i go wklej do tego dokumentu.
Ze składnią dla conky 1.10
conky.config = {
-- Conky settings --
    update_interval = 1,
    total_run_times = 0,
    background = true,
    cpu_avg_samples = 1,
    net_avg_samples = 1,
    override_utf8_locale = true,
    double_buffer = true,
    no_buffers  = true, 
    text_buffer_size = 256, 
    imlib_cache_size = 10,
    format_human_readable = true,

-- Window specifications --
    own_window = true, 
    own_window_type = 'normal',   
    own_window_transparent = true, 
    own_window_argb_visual = true, 
    own_window_argb_value = 0,     
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager', 
--    own_window_colour = '#484B52',
    maximum_width = 300, 
    alignment = 'top_right',
    gap_x = 0,     
    gap_y = 0,    

-- Graphics settings --
    draw_shades = false,
    draw_outline = false,
    draw_borders = false,
    draw_graph_borders = true,
    border_width = 0,

-- Text settings --
    override_utf8_locale = true, 
    use_xft = true, 
    font = 'Bold:size=9', 
    xftalpha = 0.5, 

-- Color settings -,
    default_color = '0A960F', 
    color1 = '0998ED', 
    color2 = 'C37D0E', 
    color3 = '0EB3C3', 

};

conky.text = [[
#${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}${desktop}${font}
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 38x38}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 260,0 -s 38x38}
${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Arch Linux Xfce                         ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Czas działania: $font$alignr$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Temperatura gpu: $font$alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki do aktualizacji: $font${alignr 8}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Paczki zainstalowane: $font$alignr${execi 10 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${voffset 1}${execi 10 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} Intel Core 4x i3-2100 CPU@3.10GHz $acpitemp${color0}°C 
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148}${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -6}${color}${font Play :Bold:size=11}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Core 2 $font${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 47}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${voffset -10}${color}$hr
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: $font$memeasyfree$alignr
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: $font$buffers$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: $font$cached$alignr
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /}) $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /}% ${color0}
#boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot/}) $font${fs_used /boot/} of ${fs_size /boot/} ${color}  ${fs_used_perc /boot/}% ${color0}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: $font${diskio_write /dev/sda2}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: $font${diskio_read /dev/sda2}
#swap
${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,60}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 192.168.8.1 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600  curl -s www.icanhazip.com}
#####################
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}$hr
${color}${texeci 120 curl -s pl.wttr.in/Szczecin?0 | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}
]];

Następnie otwórz ukryte pliki w managerze plików, i utwórz katalog o nazwie .conky, i do tego katalogu przenieś wcześniej utworzony dokument.
Następnie utwórz kolejny pusty dokument i nazwij go conky-startup.sh, i wklej do niego tą zawartość:
#!/bin/bash
killall conky
cd "/home/Twoj login/.conky"
conky -c "/home/Twój login/.conky/conkyrc_info" &

Pamiętaj o tym że w miejscu Twój login, musisz wpisać swój.
Następnie przenosisz ten dokument do katalogu .conky, i nadajesz mu prawa wykonywalności.
chmod +x conky-startup.sh
Następnie dodajesz plik conky-startup.sh do autostartu.
W tym celu uruchamiasz sesja i uruchamianie, i klikasz na dodaj


I jeszcze jedno, jeżeli chcesz aby była wyświetlana temperatura dysku twardego, to musisz doinstalować paczkę hddtemp, i go aktywować:
sudo systemctl enable hddtemp.service
Nastepnie:
sudo systemctl start hddtemp.service

EDIT:
Jest jeszcze inny sposób na nadawanie uprawnień wykonywalności, klikamy PPM na plik conky-startup.sh i wchodzimy we właściwości i przechodzimy do uprawnień, i stawiamy ptaszka przy pozycji zezwolenie na wykonanie pliku jako program.Ten config razem z fontami można pobrać stąd
http://wrzucplik.pl/pokaz/1779907---agci.html
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

k3lt

Cytat: robson75 w Luty 23, 2019, 03:20:10 PM
Jest jeszcze prostszy sposób, aby uruchomić conky.
Na początek zainstaluj conky.
Następnie utwórz pusty dokument, i nazwij go conkyrc_info, następnie skopiuj mój config conky, i go wklej do tego dokumentu.
use_xft yes
xftfont Bold:size=9
xftalpha 0.1
text_buffer_size 2048

# Update interval in seconds
update_interval 1

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
# When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
# Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
own_window_argb_value 0
own_window_type panel
own_window_type desktop
own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 300 300
maximum_width 300

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# Border margins
#border_margins 5

# Border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color 0A960F
default_shade_color 0A960F
default_outline_color 0A960F
own_window_colour 000000
#default_color d8d8d8
color1 0998ED
color2 C37D0E
color3 0EB3C3

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
alignment top_right

# Gap between borders of screen and text
#same thing as passing -x at command line
gap_x 5
gap_y 0

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# Set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# Number of cpu samples to average
#set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 1

# Number of net samples to average
#set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 1

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none

TEXT
#${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}${desktop}${font}
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 38x38}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 260,0 -s 38x38}
${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 46 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Arch Linux Xfce                         ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Czas działania: $font$alignr$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Temperatura gpu: $font$alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${voffset 1}${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} Intel Core 4x i3-2100 CPU@3.10GHz $acpitemp${color0}°C 
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148}${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -6}${color}${font Play :Bold:size=11}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Core 2 $font${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 48}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${voffset -10}${color}$hr
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: $font$memeasyfree$alignr
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: $font$buffers$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: $font$cached$alignr
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /}) $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color}  ${fs_used_perc /} % ${color0}
#boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot/}) $font${fs_used /boot/} of ${fs_size /boot/} ${color}  ${fs_used_perc /boot/} % ${color0}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: $font${diskio_read /dev/sda}
#swap
${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,60}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600  curl -s www.icanhazip.com}
#####################
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u2}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u2 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u2 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u2}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u2}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}$hr
${color}${texeci 1800 curl -s pl.wttr.in/Szczecin?0 | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}

Następnie otwórz ukryte pliki w managerze plików, i utwórz katalog o nazwie .conky, i do tego katalogu przenieś wcześniej utworzony dokument.
Następnie utwórz kolejny pusty dokument i nazwij go conky-startup.sh, i wklej do niego tą zawartość:
sleep 0s
killall conky
cd "/home/Twoj login/.conky"
conky -c "/home/Twój login/.conky/conkyrc_info" &

Pamiętaj o tym że w miejscu Twój login, musisz wpisać swój.
Następnie przenosisz ten dokument dajmy na to do folderu Dokumenty, i nadajesz mu prawa wykonywalności.
chmod +x conky-startup.sh
Następnie dodajesz plik conky-startup.sh do autostartu.
I jeszcze jedno, jeżeli chcesz aby była wyświetlana temperatura dysku twardego, to musisz doinstalować paczkę hddtemp, i go aktywować:
sudo systemctl enable hddtemp.service
Nastepnie:
sudo systemctl start hddtemp.service

U mnie nie działa.

Syntax error (/home/kelt/.conky/conkyrc_info:1: '=' expected near 'yes') while reading config file.
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
conky: [string "..."]:151: [string "converted config"]:196: nesting of [[...]] is deprecated near '['


Jakieś pomysły?

robson75

Co znaczy nie działa? jakieś konkrety.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

LinGruby

config może być na starszego conky bo nie taka składnia jak powinna być aktualne są u mnie na github

https://github.com/lingruby-pl/conky-config

jest też link jak można przerobić starszego typu config
( ͡° ͜ʖ ͡°)  Linux User #592024 System:  spectrwm  Kernel: cachyos-bore-lto
Desktop: twm info: polybar Wm: spectrwm 3.4.1  Dm: lightdm  Distro: CachyOS

robson75

Cytat: LinGruby w Kwiecień 05, 2019, 10:37:51 AM
config może być na starszego conky bo nie taka składnia jak powinna być aktualne
@LinGruby
Co Ty za pierdoły opowiadasz, jak pewnie wiesz też używam Arch Linux-a, co za tym idzie mam zainstalowaną najnowszą wersję conky i u mnie podany wyżej mój config conky normalnie działa.
Tak na marginesie to @k3lt zapewne coś pominął w moim wcześniejszym poście, bo u mnie to działa bez pomocy conky manager-a.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

LinGruby

#8
To czemu składnia jaką podałeś jest dla conky 1.9
a nie jak dla 1.10

do brakuje kilku podstawowych rzeczy porównaj sobie z moim ;-) 

a conky manager'a w życiu nie używałem ;-)

a przetestuj nową składnie pogody

| sed -n '2,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'
( ͡° ͜ʖ ͡°)  Linux User #592024 System:  spectrwm  Kernel: cachyos-bore-lto
Desktop: twm info: polybar Wm: spectrwm 3.4.1  Dm: lightdm  Distro: CachyOS

robson75

Cytat: LinGruby w Kwiecień 05, 2019, 04:06:45 PM
To czemu składnia jaką podałeś jest dla conky 1.9
a nie jak dla 1.10
A z kolei składnia która jest w Twoim config-u conky u mnie nie działa (sprawdzałem to wielokrotnie).
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

LinGruby

( ͡° ͜ʖ ͡°)  Linux User #592024 System:  spectrwm  Kernel: cachyos-bore-lto
Desktop: twm info: polybar Wm: spectrwm 3.4.1  Dm: lightdm  Distro: CachyOS

robson75

@LinGruby
Jednak Twój config conky wyświetla się i u mnie, jedynie trzeba było edytować plik conky_start.sh, i wpisać swój login. :)
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

amator85

Hej, mam pytanie
Z jakiej komendy instalujecie conky
sudo apt install conky
Sudo apt install conky-all

I czy jest jakaś różnica którą komendę wybiorę?

I pytanie odnośnie conky menagera
Czy da się w nim zmieniać istniejący konfig ? Czy tylko zabawa z motywami które ma wygrane bo nie wiem czy jest sens instalować menagera

robson75

Najnowszy conky nie współpracuje z conky-manager, z tego względu że od którejś wersji conky zmieniła się składnia configu. Tak więc conky-manger jest zbyteczny.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

amator85

Mam swój ulubiony config z 2006 roku ale od 2009 nie siedziałem już na Linuxie i dopiero powróciłem.noedawno i zainstalowałem Ubuntu mate 22.04

Zainstalowałem conky i wkleiłem config
Początkowo nakładały się napisy na siebie ale na jakimś innym forum dało rozwiązanie problemu i jakoś się z tym uporałem i chodzi dobrze

Czy ewentualnie mogę go wkleić tu aby ktoś na niego zerknął i ewentualnie dostosował go do obecnej składni?

No i z jakiej komendy go instalować z końcówką all czy bez niej i czy to ma jakieś znaczenie ?

Zobacz najnowsze wiadomości na forum