Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Dżwięk powitalny w Mate.

Zaczęty przez robson75, Lipiec 18, 2017, 01:54:42 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

robson75

Witam.
Obecnie korzystam ze środowiska Cinnamon, i jak wiadomo w tym środowisku jest dżwięk powitalny.
Czy istnieje możliwość aby taki dzwięk powitalny był dostępny w środowisku Mate?
Jeżeli tak, to co trzeba doinstalować.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

pavroo

Najprościej jest zrobić wpis do autostartu systemu/mate dodając uruchomienie odtwarzacza (np. aplay) + ścieżka do pliku dźwiękowego, z opóźnieniem np. 5 sekund aby pulpit częściowo zdążył się załadować.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

robson75

Ok.
Doinstalowałem AlsaPlayer, tylko mam problem z dodaniem go do autostartu.
Po prostu nie wiem jaki plik dodać w poleceniu.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

pavroo

Wystarczy 'aplay', który jest częścią pakietu 'alsa-utils'.

Utwórz plik, np. o nazwie matestart w katalogu domowym i wklej do niego:
#!/bin/bash
sleep 5
aplay /sciezka/do/pliku/audio.mp3
exit 0

(może być w innym formacie).
Nadaj mu prawa wykonalności:
chmod +x matestart
Z menu -> Preferences (mam tylko po angielsku) -> Startup Applications (Aplikacje startowe) kilknij przycisk "Dodaj" i wybierz swój nowy plik "matestart".
Po restarcie system powiniej go wykryć i uruchomić.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

robson75

Niestety nie działa, zrobiłem wszystko jak mi radziłeś i jest lipa.
Chciałbym dodać że system który testuje na VB to OBRevenge Mate, i jest on oparty na Arch-u.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

pavroo

To bez znaczenia jaki system.

Czy możesz odpalić (i usłyszeć) swój plik audio poleceniem aplay, tak jak wpisałeś do skryptu?
Jeśli nie, to daj wynik z terminala.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

robson75

Nie nie mogę odpalić i usłyszeć pliku audio.
A to jest wynik:
[robson@amd ~]$ aplay
Usage: aplay [OPTION]... [FILE]...

-h, --help              help
    --version           print current version
-l, --list-devices      list all soundcards and digital audio devices
-L, --list-pcms         list device names
-D, --device=NAME       select PCM by name
-q, --quiet             quiet mode
-t, --file-type TYPE    file type (voc, wav, raw or au)
-c, --channels=#        channels
-f, --format=FORMAT     sample format (case insensitive)
-r, --rate=#            sample rate
-d, --duration=#        interrupt after # seconds
-M, --mmap              mmap stream
-N, --nonblock          nonblocking mode
-F, --period-time=#     distance between interrupts is # microseconds
-B, --buffer-time=#     buffer duration is # microseconds
    --period-size=#     distance between interrupts is # frames
    --buffer-size=#     buffer duration is # frames
-A, --avail-min=#       min available space for wakeup is # microseconds
-R, --start-delay=#     delay for automatic PCM start is # microseconds
                        (relative to buffer size if <= 0)
-T, --stop-delay=#      delay for automatic PCM stop is # microseconds from xrun
-v, --verbose           show PCM structure and setup (accumulative)
-V, --vumeter=TYPE      enable VU meter (TYPE: mono or stereo)
-I, --separate-channels one file for each channel
-i, --interactive       allow interactive operation from stdin
-m, --chmap=ch1,ch2,..  Give the channel map to override or follow
    --disable-resample  disable automatic rate resample
    --disable-channels  disable automatic channel conversions
    --disable-format    disable automatic format conversions
    --disable-softvol   disable software volume control (softvol)
    --test-position     test ring buffer position
    --test-coef=#       test coefficient for ring buffer position (default 8)
                        expression for validation is: coef * (buffer_size / 2)
    --test-nowait       do not wait for ring buffer - eats whole CPU
    --max-file-time=#   start another output file when the old file has recorded
                        for this many seconds
    --process-id-file   write the process ID here
    --use-strftime      apply the strftime facility to the output file name
    --dump-hw-params    dump hw_params of the device
    --fatal-errors      treat all errors as fatal
Recognized sample formats are: S8 U8 S16_LE S16_BE U16_LE U16_BE S24_LE S24_BE U24_LE U24_BE S32_LE S32_BE U32_LE U32_BE FLOAT_LE FLOAT_BE FLOAT64_LE FLOAT64_BE IEC958_SUBFRAME_LE IEC958_SUBFRAME_BE MU_LAW A_LAW IMA_ADPCM MPEG GSM SPECIAL S24_3LE S24_3BE U24_3LE U24_3BE S20_3LE S20_3BE U20_3LE U20_3BE S18_3LE S18_3BE U18_3LE U18_3BE G723_24 G723_24_1B G723_40 G723_40_1B DSD_U8 DSD_U16_LE DSD_U32_LE DSD_U16_BE DSD_U32_BE
Some of these may not be available on selected hardware
The available format shortcuts are:
-f cd (16 bit little endian, 44100, stereo)
-f cdr (16 bit big endian, 44100, stereo)
-f dat (16 bit little endian, 48000, stereo)
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

pavroo

#7
Napisałem z podaniem ścieżki.
Jeśli twój plik audio jest w formacie wav użyj polecenia:
aplay /scieżka/do/pliku/audio.wav
Jeśli plik jest w formacie mp3 (nie napisałeś jaki to plik), to:
mpg123 /sciezka/do/pliku/audio.mp3
ad1: zmień /sciezka/do/pliku/audio.mp3 na swoją.
ad2. w przypadku pliku mp3 upewnij się, że posiadasz zainstalowany pakiet 'mpg123'.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

robson75

Nie mam pojęcia jaki to jest plik dżwiękowy, znalazłem tylko to:
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

pavroo

Teraz jest już jaśniej.
Jest to plik w formacie ogg.
Upewnij się, iż posiadasz zainstalowany pakiet 'vorbis-tools'.
Polecenie :
ogg123 /usr/share/sounds/deepin/stereo/sys-login.ogg
Powinno odtworzyć plik dźwiękowy.
Jeśli tak, edytuj swój plik matestart i zmień linię (cokolwiek tam było):
aplay /sciezka/do/pliku/audio.mp3
na:
ogg123 /usr/share/sounds/deepin/stereo/sys-login.ogg
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

robson75

#10
Ok, zostało coś tam uruchomione, ale słychać tylko szum, przy pierwszym poleceniu nic nie słychać, natomiast przy drugim jest tylko szum.
[robson@amd ~]$ ogg123 /usr/share/sounds/deepin/stereo/sys-login.ogg

Urządzenie dźwiękowe:   Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) output

Odtwarzanie: /usr/share/sounds/deepin/stereo/sys-login.ogg
Strumień Ogg Vorbis: 2 kanałów, 44100 Hz
Encoder: Lavc56.60.100 libvorbis
Encoded_by: Pro Tools
Originator_reference: AeC0TdqhO3naaaGk
Date: 2015-07-28
Time_reference: 169814400
ao_alsa ERROR: Unable to open ALSA device 'default' for playback => Zły argument
BŁĄD: nie można otworzyć urządzenia alsa.

[robson@amd ~]$ aplay /usr/share/sounds/deepin/stereo/sys-login.ogg
Playing raw data '/usr/share/sounds/deepin/stereo/sys-login.ogg' : Unsigned 8 bit, Rate 8000 Hz, Mono
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

pavroo

Masz error przy pierwszym poleceniu:
Cytatao_alsa ERROR: Unable to open ALSA device 'default' for playback

Pokaż wynik:
aplay -l

Drugie polecenie nic nie da - aplay nie odtwarza ogg.
Czasami lepiej trzymać usta zamknięte i być traktowany jak idiota, niż je otworzyć i rozwiać wszelkie wątpliwości. Mark Twain

robson75

[robson@amd ~]$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: I82801AAICH [Intel 82801AA-ICH], device 0: Intel ICH [Intel 82801AA-ICH]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

robson75

Ok. udało mi się ustawić dżwięk powitalny, po prostu dodałem plik dżwiękowy wav i teraz wszystko gra.
Dzięki pavroo za poświęcony czas, oraz wskazówki dzięki którym udało się rozwiązać problem.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Zobacz najnowsze wiadomości na forum